Studentparlamentets undervisningspris til Malcolm Langford

11. juni mottar Malcolm Langford Studentparlamentets undervisningspris for 2020 i et direktesendt arrangement på Facebook

Malcolm Langford med blomster

11. juni mottar Malcolm Langford Studentparlamentets undervisningspris.

Foto: ©UiO/Eva Dobos

I begrunnelsen for prisen sies det: "Komiteen har landet på én prisvinner som har markert seg innenfor utdanningsfeltet i lang tid, som fortsetter å være nyskapende, og som har vært en særlig viktig bidragsyter i møtet med digital undervisning under koronapandemien."

Første gang til jus

– Vi gleder oss over at Malcolm Langford er tildelt Studentparlamentets undervisningspris for sin innsats for å utvikle undervisningen ved fakultetet. Dette er første gang en lærer ved vårt fakultetet mottar prisen, og på vegne av fakultetet gratulerer jeg Malcolm med prisen, sier dekan Ragnhild Hennum i en kommentar.

Fantastisk med pris fra studentene

– Det er fantastisk å få en utdanningspris fra studentene selv. Det er selvsagt stor stas for meg personlig, men viser at det er blitt lagt merke til at vi setter studenten i sentrum når vi jobber med å utvikle fremtidens jusstudium, sier en glad Malcolm Langford.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, team, samfunnet, smil, collage.
Studentene er aktive deltagere i CELL.
Illustrasjonsfoto: UiO

Langford er faglig leder for CELL (Centre on Experiential Legal Learning) som er Det juridiske fakultets Senter for fremragende Utdanning (SFU). I begrunnelsen sier komiteen også "Særlig har komiteen merket seg hvordan CELL sin tilnærming til læringsprosesser gjør studentene til aktive agenter og deltakere i utviklingen av undervisningen, heller enn passive mottakere."

– Det er svært viktig for meg at studentene skal være aktive i CELL. De er eksperter på egen læring, det er derfor grunnleggende for prosjektet at de er med på å utvikle den undervisningen de selv, og senere studenter, skal følge. Jeg pleier å si at vi må bruke alle talenter fakultetet har for å lykkes. Vi er så heldige at vi har mange har flinke og talentfulle studenter ved fakultetet. Noen av dem er engasjert  i CELL hvor de bidrar godt til prosjektet både som prosjektdeltagere og i ledelsen sammen med engasjerte lærere og administrative ved fakultetet, utdyper Langford.

Langvarig engasjement

Langfords engasjement for utviklingen av jusstudiet begynte allerede da han var stipendiat.

Jeg fikk muligheten til å gjøre  forsøk med andre undervisningsformer med gode kollegaer da jeg var stipendiat på Norsk senter for menneskerettigheter.. Det fortsatte jeg med da jeg fikk fast stilling og undervisningsansvar for andre emner, forteller prisvinneren.

Han har vært opptatt av pedagogikk, og synes at han har fått god mulighet til å jobbe med å videreutvikle studiet sammen med engasjerte kolleger ved fakultetet.

– Jeg opplever at vi har hatt god støtte fra ledelsen når vi har ønsket å prøve ut nye ting.

Anerkjennelse av CELL

– Jeg vil understreke at jeg ser prisen som en viktig anerkjennelse av arbeidet vi gjør i CELL, og av de prosjektetene vi har satt i gang med studentaktiv læring. Jeg er også glad for at priskomitéen nevner den digitale innsatsen ved fakultetet og nasjonalt under korona, det er mange som fortjener en stor takk, avslutter Langford.

---

- Studentparlamentets kunngjøring

- Opptak av Facebookevent med prisutdeling og samtale med prisvinneren.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 9. juni 2020 13:25 - Sist endret 12. juni 2020 08:51