Kongens gull til Samson Esayas

Samson Esayas er tildelt H.M Kongens gullmedalje 2021 for sin ph.d.-avhandling om personvern- og konkurranserett i stordataenes tidsalder. 

Samson Esayas på Aulatrappen

Foto: UiO/Eva Dobos

 

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Stor faglig spennvidde

Esayas avhandling berører juss, teknologi og økonomi, og ble av bedømmelseskomitéen omtalt som veldig aktuelt, velskrevet og viktig. Esayas´ veileder, professor Lee Bygrave, understreker dette ved å peke på at oppgaven går inn i både personvernrett og konkurranserett, som hver for seg er store og kompliserte fagfelt.

Selskaper som Google og Facebook samler inn og analyserer store mengder data og personopplysninger fra egne brukere, noe som gjør at disse bedriftene kan levere relativt presis og målrettet nettannonsering.

– Kommersialiseringen av personopplysninger byr på store rettslige utfordringer, ikke minst når det gjelder forståelse av regler om både personvern, og reglene om konkurranserett. Hovedtemaet for avhandlingen var å undersøke de teoretiske og praktiske følgene som kommersialiseringen av personopplysninger har for hvordan disse reglene skal implementeres, og for avgrensningene mellom de to regelsettene, forteller Samson Esayas.

Drømmestipendiat

Esayas har vært knyttet til fakultets Senter for rettsinformatikk, og var blant de første som  disputerte digitalt i april 2020.

– Samson har vært en drømmestipendiat på alle måter. Han har arbeidet hardt og vist stor grad av selvstendighet. Underveis i doktorgradsprosjektet har han publisert en rekke fagartikler i velrenommerte internasjonale tidsskrifter, forteller veileder professor Lee Bygrave.

Gullmedaljen tildeles på universitetets årsfest 2. september.

Publisert 30. aug. 2021 08:04 - Sist endret 31. aug. 2021 08:36