Opphever annullering av eksamen

Det juridiske fakultet ba 128 studenter om å avlegge eksamen på nytt, da fakultetet oppdaget at det var skjedd en feil under eksamensavviklingen. Klagenemnda ved UiO har nå bedt fakultetet omgjøre vedtaket.

Studiedekan Marianne Jenum Hotvedt og dekan Ragnhild Hennum, stående utenfor et kontor

Studiedekan Marianne Jenum Hotvedt (t.v.) og dekan Ragnhild Hennum mottok Klagenemdas svar torsdag 19. Mai.

Vedtaket om annulleringen av eksamen var begrunnet i at det ellers ikke ville være mulig å gi en rettferdig sensur. En del av studentene på emnet klaget på vedtaket, og har nå fått medhold i UiOs klagenemd.

Les mer: Måtte annullere eksamen

Høy terskel for formell feil

– Det var ingen enkel beslutning å be studentene ta eksamen på nytt, sier studiedekan Marianne Jenum Hotvedt. – Men når det først var gjort en feil, var det viktig for oss å rette opp for å gi en rask og rettferdig sensur. Vi satte inn store ressurser for å bøte på konsekvensene for studentene.

Feilen som foranlediget annulleringen var at det ble brukt en tidligere eksamensoppgave på hjemmeeksamen, hvor det i etterkant viste seg at sensorveiledningen utilsiktet var mulig å lete opp via søkemotorer. Dette ga studentene som fant frem til veiledningen en klar fordel sammenlignet med de som ikke fant den. Fakultetet mente dette måtte defineres som en “formell feil”, etter universitets- og høyskoleloven, hvor eneste mulighet er annullering og ny eksamen.

– Vi ser i vedtaket fra Klagenemnda at de er enige i at dette i prinsippet kunne utgjøre en formell feil, og også at tilgang på sensorveiledningen utvilsomt har betydning for kandidatenes prestasjon. På tross av dette har Klagenemnda konkludert med at det ikke forelå en feil i dette tilfellet. Vi er overrasket over at Klagenemnda har lagt til grunn en så høy terskel for hva som utgjør en "formell feil”. Dersom denne terskelen skal ligge til grunn for senere vurderinger, vil det bli svært vanskelig for studentene å få medhold i klager med begrunnelsen "formell feil", sier Hotvedt.

Les vedtaket fra Klagenemnda

Får fortsatt mulighet til ny eksamen

Ettersom Klagenemnda har gitt medhold i klagen, betyr det at annulleringen oppheves, og samtlige eksamensbesvarelser fra eksamen i april skal nå gis sensur.

– Vi aksepterer selvfølgelig resultatet fra Klagenemnda, selv om vi nok fortsatt mener at den løsningen vi hadde lagt opp til ville være den beste for å gi en rettferdig vurdering av studentenes innsats, sier dekan Ragnhild Hennum

Opprinnelig ble studentene tilbudt å avlegge ny eksamen på en av tre alternative eksamensdatoer. Selv om dette i utgangspunktet bortfaller, vil fakultetet allikevel gi samtlige studenter på emnet en mulighet til et nytt forsøk på eksamen, da i august. Studentene vil få mulighet til å velge dette etter at de har fått karakter på opprinnelig eksamen, og det beste resultatet vil bli gjeldende.

Studentene på emnet har mottatt Klagenemndas vedtak samtidig med fakultetet, og vil få en orientering om fakultetets videre oppfølging.

Publisert 19. mai 2022 16:58 - Sist endret 20. mai 2022 10:27