Leiinga ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet har ei fagleg leiing og ei administrativ leiing. Den faglege leiinga består av dekan, prodekan for studiar og prodekan for forsking. Den administrative leiinga består av fakultetsdirektøren og assisterande fakultetsdirektør.

Fagleg leiing

Dekan:
Professor Dag Michalsen

Prodekan for forsking:
Professor Alf Petter Høgberg

Prodekan for studiar:
Professor Erling Hjelmeng

Administrativ leiing

Fakultetsdirektør:
Benedicte Rustad

Assisterande fakultetsdirektør:
Oddrun Rangsæter

Publisert 18. jan. 2008 15:43 - Sist endra 22. feb. 2016 12:58