Leiinga ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet har ei fagleg leiing og ei administrativ leiing. Den faglege leiinga består av dekan, prodekan for studiar og prodekan for forsking. Den administrative leiinga består av fakultetsdirektøren og assisterande fakultetsdirektør.

Fagleg leiing

Dekan:
Professor Ragnhild Hennum

Prodekan for forsking:
Professor Vibeke Blaker Strand

Prodekan for studiar:
Professor Marianne Jenum Hotvedt

Administrativ leiing

Fakultetsdirektør:
Oddrun Rangsæter

Assisterande fakultetsdirektør:
Eirik Haakstad 

Sjå og

Publisert 18. jan. 2008 15:43 - Sist endra 8. mars 2022 15:08