Strategi og endringsprosessar, strategiske dokument

Endrings- og strategiprosessar er ein del av offentleg virksomhet, slik er det og ved Det juridiske fakultet og Universitetet i Oslo.

Årsplaner og årsrapporter

Fakultetet utarbeider rullerende årsplaner for virksomheten. Disse vedtas årlig av fakultetsstyret.

Det utarbeides ikke årsrapporter fra 2008 av.