Strategi og endringsprosessar, strategiske dokument

Endring- og strategiprosessar er ein del av offentleg virksomhet, slik er det og ved Det juridiske fakultet og Universitetet i Oslo.