Likestilling og mangfald

Det juridiske fakultet ynskjer at våre studentar og tilsette skal ha like mogelegheiter uavhengig av kjønn, bakgrunn og funksjonsevne.