Aktuelle saker - Side 2

Publisert 16. mars 2018 09:59

SMR-professor Maja Janmyr er tildelt årets Chr. Michelsen-pris for fremragende utviklingsforskning. Prisen får hun for sin artikkel No country of asylum: ‘Legitimizing’ Lebanon’s rejection of the 1951 Refugee Convention, i det anerkjente Oxford-tidsskriftet International Journal of Refugee Law

Publisert 2. mars 2018 16:26

Over seksti personer møtte opp da SMR, STL og HL-senteret arrangerte fagseminar for å diskutere Kulturdepartementets forslag til ny felles lov for Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene.

Publisert 8. feb. 2018 15:23

Denne bokutgivelsen gir et levende innsyn i politikken omkring skoleundervisningen etter serien med kriger i Jugoslavia på 1990-tallet.

Dette var konklusjonen etter lanseringen av Education in Post-Conflict Transition The Politicization of Religion in School Textbooks - en antologi redigert av SMR-rådgiver Jasna Jozelic og Gorana Ognjenovic, utgitt av det britiske forlaget Palgrave MacMillan.

Publisert 30. jan. 2018 13:07

Se MRforum: #metoo! Jeg òg. Men hva med deg, ham og henne?strømmet på Morgenbladets portal og paneldebatten med Carl I. Hagen, Bystyremedlem Oslo, Fremskrittspartiet, Trine Eilertsen, politisk redaktør, Aftenposten, Alexander Øystå, redaktør og assisterende direktør, Vi Menn og varamedlem i PFU og Anine Kierulf, fagdirektør, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Publisert 19. jan. 2018 13:50

Etter rekordmange nominasjoner ble det i dag annonsert at Politiforums ærespris 2017 tildeles politioverbetjent og SMR-gjesteforsker Dr. Asbjørn Rachlew "for sin innsats for å endre etterforskningen i norsk politi, gjennom hvordan politiet utfører og verdsetter avhøret." 

Publisert 15. des. 2017 13:51

Som den første utenlandske organisasjonen noensinne mottok Kinaprogrammet ved SMR Li Buyuns prestisjefulle jusspris.

Publisert 14. des. 2017 14:23

Forrige uke arrangerte SMR, i samarbeid med FRR Law Office i Jakarta, kurs for Indonesiske politietterforskere med mål om å implementere bedre metoder for etterforskning og avhør i kriminalsaker.

Publisert 1. des. 2017 14:17

Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO) og SMR har inngått samarbeidsavtale. Ønsket er å institusjonalisere samarbeid innen både forskning og utdanning. 

Publisert 16. nov. 2017 13:42

Nå er den kommet: Den første boken som tar for seg fremmedkrigerproblematikken i et skandinavisk perspektiv. Forskere fra Norge, Danmark og Sverige har bidratt med kapitler innen jus, moralfilosofi, statsvitenskap, arabiske studier, kriseberedskap og sosialantropologi.

Publisert 12. nov. 2017 18:13

-Skal vi lære noe av  Ken Burns' og Lynn Novicks NRK-aktuelle dokumentarserie "Vietnamkrigen", så er det aty vi  bør ta et oppgjør med egne unnlatelsessynder, skriver SMR-programleder for ASEAN/Vietnam, Gisle Kvanvig, i en kronikk i Aftenposten. 

Publisert 24. okt. 2017 18:25

Rettsikkerhetsforedraget av årets prisvinner SMR's Jan E. Helgesen - om rettslige og politiske utfordringer, om spenninger og konflikter, om rettsstaten i vår samtid og aktualiteten i forhold til situasjonen i Europa i dag.

Publisert 23. okt. 2017 09:41

Fakultetet har tilsatt Ragnhild Hennum som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter for perioden 1. januar til 30. juni 2018

Publisert 20. okt. 2017 10:44

SMR-stipendiat Sofie Høgestøl, og Maja Janmyr, som tiltrer i professorstilling ved SMR frra årsskiftet, er innvotert som nye medlemmer av Akademiet for yngre forskere. 

 

Publisert 26. sep. 2017 08:00

Se MRforum Hvilken menneskerettighetspolitikk - hjemme og ute - forventer vi av den nye regjeringen? strømmingsartikkel i Morgenbladets portal 

I forrige uke holdt SMR igjen MRforum i en fullsatt Professorbolig, med en god debatt og et engasjert publikum. Her kan du få med deg noen av hovedpunktene.

Publisert 6. sep. 2017 14:38

Et kurs for alle, på Masternivå , et kurs som er gratis, web-basert og kan gjennomføres i sin helhet via PC, et kurs som tar maks to timer per uke, i fire uker, høyaktuelt tema: Massemigrasjon og menneskerettigheter: Juridiske og etiske dilemmaer, verdens ledende eksperter fra ulike fag med korte forelesninger, i alt 40 tekst- og videosteps, alt foregår på engelsk

Publisert 6. sep. 2017 14:28

An alphabetical list of academic contributors to the NCHR MOOC

Mass Migration and Human Rights – Legal and ethical dilemmas:

Publisert 5. sep. 2017 11:23

Menneskerettighetene står ovenfor store globale utfordringer. SMRs intensivkurs denne uken vil gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om internasjonale menneskerettigheter. Målet er å gi perspektiver og muligheter for å integrere menneskerettighetsprinsipper, standarder og tilnærminger i deres daglige arbeid.

Publisert 21. aug. 2017 14:21

Sammen med Professor Simon Butt fra Sydney Law School organiserte SMR et eget panel om juss og rettigheter under EUROSEAS-konferansen (European Association for Southeast Asian Studies) ved Universitetet i Oxford fra 16-18. august.

Publisert 4. juli 2017 12:06

1-3 juli deltok SMR på europeisk-kinesisk koferanse i Amsterdam for å diskutere menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Publisert 21. juni 2017 14:59

Research Methods in Human Rights er et banebrytende verk om hvordan man kan forske på menneskerettigheter. SMR-professor Bård A Andreassen er blant redaktørene. 

Publisert 16. juni 2017 09:53

En faglig komité oppnevnt av Norges Fulbright Alumniforening har besluttet å tildele Sofie A. E. Høgestøl artikkelprisen for unge forskere 2017. Artikkelen The Habré Judgment at the Extraordinary African Chambers: A Singular Victory in the Fight Against Impunity ble publisert i Nordic Journal of Human Rights i oktober 2016.

Publisert 15. juni 2017 17:00

SMR på FN-høynivåmøte i New York for å fremme globale standarder for politiavhør basert på norske erfaringer.

Publisert 14. juni 2017 14:38

Victoria Sandino, leader of the gender commission from FARC-EP visited NCHR today to present and discuss the challenges and the achievements of including gender in the peace talks following 50 years of armed conflict in Colombia. She is in Oslo as FARC attend the Foreign Ministry's Peace Forum this week.

Publisert 13. juni 2017 12:24

SMR og Utenriksdepartementet (UD) undertegnet 8. juni en avtale om støtte til kompetansebygging og utdanning innenfor menneskerettigheter. Avtalen har en verdi på på 60 millioner kroner, fordelt over tre år.

Publisert 29. mai 2017 16:25

Se PRIO og SMR, UiO sitt vellykkede 'spin-off' seminar, med Erica Chenoweth's 'keynote speech' om sivil motstand i dagens USA under Trump, og paneldebatt etterpå, strømmet på Morgenbladets portal