English version of this page

Retningslinjer for skriving og godkjenning av essays under opplæringsdelen

Retningslinjene ble vedtatt på fullmakt av prodekanen for forskning 20.april 2007, endret av Programrådet for forskning (PFF) 23.januar 2008, 28.november 2008 og høsten 2015.

Skriving av essay i tilknytting til fellesemnene i opplæringsprogrammet er obligatorisk for alle ph.d.- kandidater.

Formål:
Essay skal bidra til å skape et reflektert og aktivt forhold til spørsmål som behandles i ph.d.-undervisningen.

Læringsmål:
Essay skal bidra til kandidatenes generelle innsikt i de emner som omhandles i de forskjellige emner og dessuten bidra til utviklingen av kandidatenes egne prosjekter. Det skal videre gi kandidatene skrivetrening og konstruktive tilbakemeldinger på bruken av litteratur. 

Krav til essay:
Essayet skal ta utgangspunkt i de problemstillingene eller perspektiver som behandles innenfor rammen av seminaret og den tilhørende litteratur. Det kan knyttes til avhandlingsemnet eller til det forskningsområdet dette inngår.
Eksempler på mulige essay kan være drøftelser av spesielle problemstillinger i litteraturen eller mer omfattende oversikter over teorier innenfor de emner som inngår i de enkelte moduler. Et essay kan ha form som av en tidskriftsartikkel med fotnoter og litteraturliste eller være en mer åpen drøftelse av et problem.
Essay skal dokumentere at kandidaten har god forståelse av de problemstillinger som er reist på det aktuelle området.
Essayet skal være på 5-10 sider, med 1 ½ linjeavstand, skriftstørrelse 12. For å bli godkjent må essayet tilfredsstille krav om tilsvarende minst karakteren B på masternivå. 

Hvordan levere:
Forslag til problemstilling, innlevering av essay og sensurering av dette skjer gjennom Canvas.

Frister:
Forslag til tema og problemstilling må presenteres for seminaransvarlig i løpet av seminaret. Godkjennelse bør skje før seminarets avsluttes. Frist for innlevering av essay er tre uker etter seminarets avslutning. Faglærer har tre uker på å rette essayet og kan kreve forbedringer før eventuell godkjennelse. Frist for innlevering av bearbeidet essay er en uke etter at studenten har fått melding med krav om forbedringer. Blir ikke omarbeidet essay godkjent, må kandidaten skrive nytt essay til et senere ph.d- seminar

 

Publisert 22. mai 2015 16:16 - Sist endret 23. apr. 2019 10:46