English version of this page

Oppbygging og struktur - Ph.d.

Den organiserte forskerutdanningen ved Det juridiske fakultet foregår innenfor ett ph.d.-program. Utdanningen er normert til tre år med fulltidsstudier, se mer om tidsbruk.

Grunnlag for tildeling av ph.d- grad

Ph.d.- graden blir tildelt på grunnlag av:

  • en vitenskapelig avhandling
  • gjennomført og bestått opplæringsdel på 30 studiepoeng
  • gjennomført og bestått prøveforelesning og disputas

Programplan og forskrift

Det er viktig at du setter deg inn i de bestemmelsene som gjelder forskerutdanningen ved fakultetet. Ph.d.-forskriften gjelder for alle ph.d.-kandidater ved Universitetet i Oslo, mens programplanen definerer hva som gjelder spesifikt for ph.d.-kandidater ved Det juridiske fakultet.

Ph.d.-programmet er regulert av:

Den teoretiske opplæringsdelen består av totalt 30 studiepoeng, noen av emnene er obligatoriske, andre er valgfrie. Opplæringsdelen er gitt av fakultetets ph.d.-programplan. Ph.d.-kandidater anbefales å gjøre ferdig den teoretiske opplæringsdelen i løpet av de første 1- 2 årene slik at man kan konsentrere seg om skrivingen mot slutten.

Hva lærer jeg?

I følge kvalifikasjonsrammeverket  skal det teoretiske opplæringsprogrammet, avhandlingen og doktorgradsprøven gjøre kandidatene i stand til å utføre forskning innen rettsvitenskap på høyt nivå i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

Undervisning

Er du ansatt på en 4-årig stipendiatkontrakt, innebærer dette at du har 25 prosent undervisningsplikt. Det er viktig å komme tidlig i dialog med studieseksjonen om hvilke emner med udekket behov som du kan undervise i. Planleggingen av neste semesters undervisning starter tidlig. Kontakt studieseksjonen ved Anne-Brit Strandset, hun vil henvise deg videre til aktuelle undervisningsplanleggerne.

Er du ansatt på en 3-årig kontrakt, har du ikke undervisningsplikt.

Publisert 17. apr. 2015 10:52 - Sist endret 30. mars 2022 10:53