English version of this page

Kontakt oss

Forskerutdanningen generelt

 • generell informasjon om ph.d.-programmet og om dr.philos
 • regelverk
 • søknad om opptak
 • opplæringsprogrammet
 • saker til programrådet for forskerutdanning (PFF)
 • innlevering av avhandlinger til dr.philos-graden

Gørill Arnesen, Administrasjonsseksjonen ved Det juridiske fakultet

Innlevering og disputas

 • innlevering av avhandling
 • bedømmelse
 • prøveforelesning
 • disputas

Katrine Hoel Paulsen, Administrasjonsseksjonen ved Det juridiske fakultet

Ansettelsesforhold for stipendiater

 • tilsettinger
 • sykemeldinger
 • permisjoner
 • søknader om forlenget tilsetting
 • øvrige personalsaker

IFP: Gro Tømmereek 

NIFS: Siri Martenson 

IOR, IKRS: Andreas Mobråthen 

SMR, PluriCourts: Marianne Gjerstad 

Undervisningsplikt for stipendiater

 • henvisning til riktig undervisningsplanlegger
 • undervisningsregnskapet

Anne-Brit Strandset studieseksjonen ved Det juridisk fakultet

Forskningskommunikasjon og kontakt med presse

 • veiledning i å skive populærvitenskapelig sammendrag
 • forskningskommunikasjon
 • kontakt med presse

Kommunikasjonsseksjonen ved Det juridiske fakultet

Annet

Ønsker du å diskutere forhold i din ph.d.- studie- eller stipendiathverdag er det flere du kan kontakte

 • veileder
 • instituttet hvor du er tilknyttet
 • ph.d.- koordinator ved fakultetet
 • PFF via ph.d.- koordinator på fakultetet
 • forskningsdekanen

Eller stipendiatenes interesseorganisasjoner:

 • Stipendiatrådet ved Juridisk fakultet

 • UiODoc

Gørill Arnesen, Administrasjonsseksjonen ved Det juridiske fakultet

Programrådet for forskerutdanning (PFF) kun lesbart for UiO ansatte

 

 

Stipendiatrådet

UiODoc