English version of this page

Kurs, seminarer og opplæring - ph.d.

Det obligatoriske opplæringsprogrammet er beskrevet i programplanen og består av 30 studiepoeng fordelt på Fellesdelen (18sp) og Valgdelen (12 sp)

Oppmelding til ph.d.- emner gjøres via Studentweb og essays leveres gjennom Canvas.

Opplæringsprogrammet omfatter en fellesdel (18 sp) og en valgdel (12 sp). Begge delene med tilhørende emner, er obligatoriske for alle ph.d.- kandidater. I tillegg til disse 30 studiepoengene er det et krav om at kandidater må gjennomføre og bestå midtveisevaluering.

Fellesdelen

JUR9010 - Vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og metode  (4sp)
JUR9020 - Internasjonalisering, overnasjonal rett og komparasjon (5sp) vil erstattes av JUR 9021
JUR9030 - Perspektivering: rettshistorie, rettssosiologi og rettsøkonomi (5sp) erstattet av JUR 9031
JUR 9031- Perspectives on legal history, sociology of law and law & economics (4 sp)
JUR9040 - Avhandlingsskriving og etikk  (2 sp) erstattet av JUR 9041
JUR9041 – Research ethics, academic writing and dissemination of Research (4sp)
JUR9201 - Nasjonalt doktorgradsseminar 1 (1sp)
JUR9202 - Nasjonalt doktorgradsseminar 2 (1sp)

Valgdelen

JUR9302 - Skriftlig arbeide/publiserbar artikkel (7sp)
JUR9503 - Internasjonale seminarer i rettsvitenskap (5sp)

Godkjenning av essay i opplæringsdelen

Det er et krav å skrive essay i forbindelse med emnene i Fellesdelen av opplæringsdelen, se retningslinjene for skriving og godkjenning av essay.

Godkjenning av emner under Valgdelen av opplæringsdelen.

Du står ganske fritt til å velge internasjonale seminarer under valgdelen. Det er visse nivå og kvalitetskrav som gjelder, men tematikk styres av deg og veiledern din.

Husk at det stilles krav til seminarer som skal godkjennes i opplæringsdelen.

Publisert 21. mai 2015 12:23 - Sist endret 17. sep. 2018 11:49