English version of this page

Forlengelser og permisjoner

Alle kandidater plikter å ha gyldig opptaksavtale underveis på ph.d.-programmet. Du må også som ekstern kandidat søke om forlengelse dersom du skulle bli forsinket i forhold til opprinnelig avslutningsdato.

Lovfestede permisjoner

Lovfestede permisjoner omfatter blant annet sykdom og fødsel og gir automatisk rett til forlengelse på ph.d.-programmet, men du må informere fakultetet ved å sende inn bekreftelse fra NAV, arbeidsgiver eller annen relevant instans der permisjonens varighet fremgår.

Bekreftelse på lovfestet permisjon sendes enten på e-post eller via postgang til fakultetet ved ph.d.- koordinatoren.

Andre forlengelser - slik søker du

Som ph.d.-kandidat har du mulighet til å ta doktorgraden på deltid. Det er imidlertid et krav at man må jobbe minst 50 % av sin arbeidstid med doktorgradsarbeidet. Det innebærer at en ph.d.-avtale for en eksternfinansiert ph.d.-kandidat kan strekke seg fra 3-6 år. Dette avtales ved opptak.

Dersom du ser at du ikke vil klare å fullføre doktorgradsarbeidet innenfor den rammen som er spesifisert i ph.d.-avtalen, må du søke fakultetet om forlengelse.

Permisjon grunnet sykdom og andre lovfestede permisjon teller ikke med.

Søknad om forlengelse bør sendes inn minst tre måneder før opptaksperioden utløper.

Søknadsbrev sendes til fakultetet enten på epost eller via vanlig postgang. I brevet skal du redegjøre for årsak til søknad om forlengelse, samt fremlegge en plan for ferdigstilling.

Søknaden må ha følgende vedlegg:

  • Bekreftelse på finansiering i den perioden det søkes om forlengelse
  • Bekreftelse fra veileder om at kandidatens fremdriftsplan og tentative innleveringsdato er realistisk.
Publisert 27. mai 2015 15:58 - Sist endret 8. juli 2016 10:47