English version of this page

Utenlandsopphold - ph.d.

Alle stipendiater oppfordres til å gjennomføre et kortere eller lengre opphold i utlandet.

Mange fagmiljøer har godt samarbeid med nasjonale og internasjonale institusjoner, organisasjoner og personer. Du bør undersøke om du også kan benytte deg av disse for å skape ditt eget faglige nettverk.

En internasjonal track record kan være avgjørende for senere muligheter for tilsetting i en vitenskapelig stilling og for mulighetene for ekstern prosjektfinansiering.

Hvordan går jeg frem hvis jeg vil reise ut?

Utenlandsopphold kan skje gjennom både kortere og lengre opphold. Snakk med ph.d.- koordinatoren eller utenlandskonsulenten i fakultetsadministrasjonen hvis du skal reise. Forskningsopphold må avklares med instituttet ditt og veileder.

Informasjon om alle opphold over 2 uker må sendes til fakultetsadministrasjonen. Send dato for oppholdet, navn på mottakende institusjon, formål med reisen og finansiering.

Økonomisk støtte til forskningsopphold i utlandet

Fakultetet har ingen egen økonomisk pott som du kan søke penger fra. Det finnes nasjonale og internasjonale kilder til finansiering:

Utvekslingsavtaler

Utvekslingsavtaler med andre universiteter er tilrettelagt for lengre opphold. Avtalene kan vanligvis brukes både til forskningsopphold og kurs, og gir ofte praktiske og økonomiske fordeler sammenlignet med ordinære gjesteforskeropphold.

Se generell oversikt over utvekslingsavtaler for ph.d.-kandidater

Reise gjennom Erasmus+

Alle ph.d.-kandidater kan reise på studentutveksling gjennom Erasmus og få stipend på lik linje med studenter. Minimumslengden for slike opphold er 3 måneder, og forutsetter at fakultetet eller instituttet du er tilknyttet har inngått en utvekslingsavtale for ph.d.-kandidater med det utenlandske lærestedet.

Se oversikt over Erasmus-avtaler for ph.d.-kandidater

Hvis du er ansatt som stipendiat ved UiO kan du dessuten søke om Erasmus-støtte til et opphold for å undervise ved et annet universitet eller til opplæring eller kurs.

Søknadsprosedyrene for utveksling kan være annerledes for ph.d.-kandidater enn for studenter på lavere nivå. Ta derfor kontakt med utenlandskonsulenten i god tid dersom du vurderer å benytte deg av en utvekslingsavtale.

Samveiledningsavtaler

Samveiledningsavtaler, også kjent som cotutelle-avtaler, innebærer vanligvis at du får opptak ved ph.d.-programmet og veiledning ved to institusjoner. Tilknytningen til institusjonene vil som regel fremgå på avhandlingen og vitnemålsvedlegget etter avlagt grad.

 
Publisert 17. apr. 2015 10:51 - Sist endret 7. mars 2017 16:00