English version of this page

Sjøforsikring

Sjøforsikring omhandler de forskjellige typene forsikringer som er relevante for skip og varer under transport. Forskningsområdet Sjøforsikring er en del av hovedsatsningsområdet på Nordisk institutt for sjørett (NIFS): Sjørett.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Presentasjon av området

Sjøforsikring har nær sammenheng med området forsikringsrett, med fokus på aktuelle forsikringsavtaler. NIFS har selv bidratt sterkt i utviklingen av sjøforsikringsavtalene. Den viktigste avtalen er Norsk Sjøforsikringsplan fra 1996, som ble utarbeidet av en bredt sammensatt komité hvor to professorer ved NIFS var formann og sekretær.

Avtalen vedlikeholdes av samme komité. NIFS har også bistått med formann i komiteen for forsikringsavtalen Vilkår for transportforsikring av varer.

Prosjekter

Det arbeides kontinuerlig med enkeltprosjekter innenfor forskningsområdet Sjøforsikring:

 • Et kapittel om Norwegian cargo insurance er under publisering i en bok om International Cargo Insurance.
 • Wilhelmsen/Bull (2012): Norwegian Cargo Insurance er basert på de norske vareforsikringsvilkårene.
 • En artikkel om Ny markedsdeling for forsikringsdekning av sjørøveri  er under publisering i MarIus.
 • Vit. assistent Kaja Oftedal har levert masteravhandlingen Byggerisikoforsikring : En komparativ analyse av de norske og de engelske reglene for byggerisikoforsikring (2012)

Studieprogrammer og emner

Finansiering

 • Sjøforsikring inngår som en del av forskningsområdet Sjørett og har derfor samme grunnfinansiering som NIFS.
 • Fra år til annet støttes prosjekter vitenskapelige assistenter eller doktorgradskandidater arbeider med av Sjur Brækhus-fondet, og Norsk Varekrigsfond.
 • Valgfaget i Marine Insurance har vært delvis finansiert av Den norske krigsforsikring for Skib, Norwegian Hull Club, og advokatfirmaene Thommessen og Wikborg Rein.

Samarbeid

I forbindelse med Master of Marine Insurance and Risk Management-programmet, ble det etablert et samarbeid mellom NIFS, Copenhagen Business School (CBS), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Gøteborg med Sjøassurandørenes Cantralforening (CEFOR) som oppdragsgiver. På grunn av for liten interesse er programmet stoppet. Det foregår ikke noe formelt akademisk samarbeid som retter seg kun mot sjøforsikring. NIFS samarbeider imidlertid tett med sjøforsikringsbransjen blant annet om forskningstemaer og seminarvirksomhet.

Verktøy

 • LovData
 • Nordisk Sjøforsikringsplan 2013 (CEFOR)  
  Studenter på kurs der planen er hjelpemiddel, kan bestille en rimeligere studentutgave via Fronter.
 • Vilkår for transportforsikring av varer (CEFORs nettside)
 • Forsikringsvilkårene til Skuld og Gard (ligger på de respektive nettsidene)

  Kontakt

  Trine-Lise Wilhelmsen professor

  Nordisk institutt for sjørett

Publisert 30. okt. 2009 10:36 - Sist endret 22. apr. 2022 16:11