Naturressursrett

Forskningsområdet naturressursrett omfatter regler som påvirker hvordan naturressurser brukes og vernes.

Nettsidene til Forskergruppe i naturressursrett finner du på fakultetets forskningssider.