Digital undervisningsdugnad på jus

Avlysning av undervisning, og etterhvert stenging av universitetets bygninger har resultert i stor kreativitet, og en digital dugnad blant fakultetets lærere.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.
Foto: ©UiO/skjermdump

For å koordinere innsatsen, besluttet beredskapsledelsen på fakultetet å oppnevne førsteamanuensis Stian Øby Johansen til fagansvarlig for digital undervisning. Oppnevningen skjedde fredag 13. mars.

Et godt utgangspunkt

– Så langt jeg kan bedømme har vårt fakultet et godt utgangspunkt for å håndtere situasjonen. Vi har i flere semestre gjort så og si alle forelesninger tilgjengelig som podcast for studentene, og vi har akkurat flyttet inn i Domus Juridica som har godt utstyrte undervisningsrom slik at lærerne kan undervise digitalt uten studenter til stede, sier dekan Ragnhild Hennum.

Hennum berømmer lærere som på ulike måter har tatt initiativ til å komme frem til løsninger som gjør det mulig for studentene å få undervisning. Hun forteller og at fakultetsadministrasjonen er i ferd med å gjøre podcast fra tidligere semestre tilgjengelig.

Skal koordinere initiativene

Stian Øby Johansen
Stian Øby Johansen skal koordinere digital undervisning

– Jeg er glad for at Stian Øby Johansen tok utfordringen på strak arm i den nye rollen, som foreløbig har en enkel bestilling: Koordiner initiativene, forteller dekanen.

Øby Johansen opplyser at han allerede lørdag 14. mars lanserte en Ressursbank for digital undervisning i Canvas. Den har lærere ved Det juridiske fakultet som målgruppe, men er åpen og tilgjengelig for alle.

Flere av de engasjerte lærerne er også involvert i fakultetets Senter for fremragende undervisning, CELL (Centre on Experiential Legal Learning). Senterleder Malcolm Langford forteller at CELL støtter aktivt opp om arbeidet til Øby Johansen, og bidrar med de ressursene som ligger i prosjektet.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 14. mars 2020 12:59 - Sist endret 14. mars 2020 14:18