Styrk din kompetanse innen arbeidsrett

Jobber du med HR eller personaladministrasjon, eller er tillitsvalgt? Få økt faglig trygghet med vårt nye videreutdanningstilbud.

Faglærer og professor Marianne Jenum Hotvedt, portrett fra lokalene ved Det juridiske fakultet

Faglærer, professor Marianne Jenum Hotvedt ser frem til å ta imot deltagere på nytt videreutdanningsemne (foto: UiO/Egil Jahren)

Det juridiske fakultet tilbyr et nytt emne for ikke-jurister som på ulike måter møter arbeidsrettslige spørsmål i jobben. Emnet er samlingsbasert, gratis og du får praksisrettet undervisning av fakultetets professorer innen arbeidsrett. 

– Arbeidsrett ligger til grunn for mange av oppgavene innen HR og personaladministrasjon, forklarer faglærer Marianne Jenum Hotvedt. – Med dette emnet vil det du jobber med bli satt i en større sammenheng, og du vil få en forståelse for hensynene bak reglene som gjelder for ditt arbeidsfelt.

Se nettsiden for emnet JFVU1300 - Arbeidsrett for nærmere beskrivelse og søknadsinformasjon.

Praksisbasert undervisning

Mange jobber med ulike problemstillinger uten å nødvendigvis være klar over at det er arbeidsrett man holder på med. Det kan for eksempel handle om arbeidsgivers styringsrett, arbeidsavtaler eller konkrete regler i tariffavtaler. 

Undervisningen i emnet JFVU 1300 – Arbeidsrett tar utgangspunkt i problemstillinger man møter som ansatt i HR-avdelinger, eller som tillitsvalgt. Deler av undervisningen vil være case-basert.

– Emnet vil gi deg bedre faglig basis for vurderinger du må gjøre i jobbsammenheng, særlig der det kreves skjønn, forteller Hotvedt. – Slik vil du få mer trygghet i arbeidet. Med emnet vil du også få verktøy for å holde seg oppdatert på utviklingen innen ditt fagområde.

Fakta om emnet JFVU1300 – Arbeidsrett:

  • Tilbys i vårsemesteret (første gang vår 2023)
  • Åpent for å søke opptak 15. oktober – 15. november 2022.
  • 36 plasser
  • Samlingsbasert, med tre samlinger i løpet av semesteret. Hver samling går over to hele dager.
  • Gratis (du må kun betale semesteravgift til Universitetet i Oslo)
  • Gir oversikt over sentrale og praktisk viktige arbeidsrettslige regler innenfor både individuell og kollektiv arbeidsrett. 
  • Undervisning ved professorer i arbeidsrett Johann Mulder og Marianne Jenum Hotvedt.
  • Se emnesiden for mer informasjon.
Publisert 17. okt. 2022 13:44 - Sist endret 18. okt. 2022 10:39