Sakskart til møte 2/2010 i fakultetsstyret

Torsdag 29. april kl 1330-1500, Rom 571, Domus Nova

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 16.02.10

Vedlegg:

 1. Protokollen fra styremøtet 16.02.10

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 16.02.10 godkjennes.

 

Diskusjonssaker

Sak 2 Jusstudiet i endring – Rammer og retninger i reformen

Vedlegg:

 1. Notat til fakultetsstyret av 21.4.2010 (pdf)

 

Orienteringssaker

Sak 3 Skriftlige orienteringssaker

 

Sak 4 Muntlige orienteringssaker

 • a) Status om lokaler


Sak 5 Tilsettingssaker

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 8. februar at:

 • a) John Asland tilsettes som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett. Dersom han ikke tar imot tilbud om stillingen vil den bli lyst ut på ny.
 • b) Eivind Junker tilsettes som stipendiat SKO 1017 tilknyttet Forskergruppen i naturressursrett ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75 % forskning og inntil 25 % undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt.

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 24. mars at:

 • a) Ole Gjems-Onstad tilbys et nytt 5-årig åremål som professor II ved Det juridiske fakultet, med arbeidssted Institutt for offentlig rett.
 • b) Gro Nystuen tilsettes som førsteamanuensis i Internasjonal humanitærrett ved Norsk senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet.
 • c) Eirik Bjørge, Eivind Furuseth, Markus Jerkø, Olga Mironenko og Azin Tadjdini tilsettes som stipendiater SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Tadjdini tilsettes fra sommeren 2011. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingene skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75% forskning og inntil 25% undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt.
 • d) Moses Kuvoame tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, i fire år med 25 % undervisningsplikt.

 

Sak 6 Eventuelt


Styreseminar kl 1500-1800

Sak 7 Fakultetets strategi til diskusjon

 • Kl 15-16 Undervisning, innledning v/Marit Halvorsen
 • Kl 1600-1645 Forskning, innledning v/Inger-Johanne Sand
 • Kl 1645-1730 Rammebetingelser og arbeidsmiljø, innledning v/Hans Petter Graver
 • Kl 1730 En presentasjon av mulige løsninger av fakultetets arealbehov v/ Entra
 • Middag kl 1800

Vedlegg:

 1. Fremleggsnotat
 2. Utkast til strategisk plan for Det juridiske fakultet 2010-2020 (pdf)
 3. Utkast til strategisk plan for UiO 2010-2020 – utkast per 13.april 2010 (pdf)
 4. Innspill fra enhetene til fakultetets strategi (pdf)
 5. Tidsplan for fakultetets strategiarbeid (pdf)
 6. Notat om diskusjonspunkter av 15.04.10 fra Studieseksjonen (pdf)


Det juridiske fakultet, 22. april 2010


Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

Publisert 22. apr. 2010 14:30 - Sist endra 28. apr. 2010 14:48