print logo

Prosjekter

Forskergruppen har følgende eksterfinansierte forskningsprosjekter:

 • Prosjektet Fuzzy Mathematics for Evaluating Environmental Impacts in Wearing Apparel Companies. Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt med den spanske forskergruppen SoGReS-MF, og ledes av professor María Jesús Muñoz Torres (Universitat Jaume I, Spain).  Prosjektet finansieres av midler fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS-midler styrt Universidad Complutense de Madrid (Nils Science and Sustainability Programme).
   
 • Prosjektet Sustainable Companies (Bærekraftige selskaper) har hatt som mål å finne ut hvordan miljøhensyn kan integreres som styrende verdi i beslutningsprosesser i selskapene, slik at næringslivet bidrar til oppnåelsen av samfunnsmålet om bærekraftig utvikling. Prosjektet har mottatt finansiering fra Forskningsrådet (NFR) under programmet Miljø 2015. Prosjektet startet opp i 2010 ble avsluttet som et NFR-finansiert prosjekt 31.12.2013 og har hatt en del oppfølgningsaktiviteter i 2014. Prosjektet har vært ledet av professor Beate Sjåfjell. 
   
 • Forskergruppen planlegger et nytt internasjonalt prosjekt, Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART), som vil bygge på og videreutvikle funnene i prosjektet Sustainable Companies. Forskere som ønsker å bidra eller er interessert i mer informasjon, kan melde sin interesse gjennom dette nettskjemaet. Planlagt oppstart for prosjektet er 2016. Prosjektet vil bli ledet av professor Beate Sjåfjell.
   
 • Prosjektet International Financial Market Regulation, Institutions and Efficiency. Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet (administrert av Forskningsrådet) og ledes av professor Mads Andenæs.
   
 • Prosjektet Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency. Prosjektet tar for seg hvordan effektiv skatteforvaltning kan bidra til å sikre utviklingslandenes skatteinntekter og hindre kapitalflukt til skatteparadis, med særlig sikte på betydningen av internasjonal informasjonsflyt. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og ledes av professor Frederik Zimmer.
   
 • Prosjektet Grunnlovens miljøparagraf 110b (nå 112): fra ord til handling? er finansiert av Forskningsrådet under programmet GRUNNLOV. Formålet med prosjektet er å aktualisere og belyse betydningen av Grunnlovens § 112 som beskytter miljøet, også for kommende generasjoner. Prosjektet begynte i 2014 og avsluttes tidlig 2015. Prosjektet er ledet av professor Beate Sjåfjell.

Forskergruppen er alltid interessert i å diskutere forslag til nye prosjekter. Interesserte forskere kan gjerne ta kontakt med forskergruppens leder, professor Beate Sjåfjell.

Publisert 5. jan. 2012 15:18 - Sist endret 12. mar. 2015 14:37