Forside

Studier

Masterprogram

Emne

Finn emne

Finn pensumlister, forelesningstider og notatar frå juridiske emnar

Personer

Finn tilsette og studentar

Underenheter

Forskning

 

Aktuelt

Skriftserien MarIus

Seria vert utgjeve av Sjørettsfondet, som fremjar forsking innan fagområda til instituttet.

Ho omfattar òg årboka SIMPLY og fleire utgjevingar på engelsk. Om nyaste utgjevingar

Instituttet i sosiale medier