Forside

Studier

Masterprogram

Emne

Finn emne

Finn pensumlister, forelesningstider og notatar frå juridiske emnar

Personer

Finn tilsette og studentar

Forskning

Arrangementer

27 sep.
09:00, Stallen, Professorboligen i Universitetshaven
29 sep.
10:15, Gamle festsal, 1. etg. DA
29 sep.
11:15, Gamle festsal, 1. etg DA
19 okt.
10:00, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), Domus Media vestfløy, 2. etasje

Aktuelt

Skriftserien MarIus

Serien vert utgjeve av Sjørettsfondet, som fremjar forsking innan fagområda til instituttet. Han omfattar òg årboka SIMPLY og fleire utgjevingar på engelsk. Om nyaste utgjevingar