Forside

Studier

Masterprogram

Emne

Finn emne

Finn pensumlister, forelesningstider og notatar frå juridiske emnar

Personer

Finn tilsette og studentar

Forskning

Arrangementer

16 juni
11:15, Stallen, Professorboligen
16 juni
13:15, Stallen, Professorboligen

Aktuelt

Skriftserien MarIus

Serien vert utgjeve av Sjørettsfondet, som fremjar forsking innan fagområda til instituttet. Han omfattar òg årboka SIMPLY og fleire utgjevingar på engelsk. Om nyaste utgjevingar