Personer med emneord «Avtalerett»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Herman Bruserud Bruserud, Herman Førsteamanuensis +47 22859705 +47 93247458 herman.bruserud@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Avtalerett, Kjøpsrett, Enterpriserett
Bilde av Svein Eng Eng, Svein Professor +47 22859447 +47 99571935 svein.eng@jus.uio.no Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Forvaltningsrett, Avtalerett
Bilde av Alf Petter Høgberg Høgberg, Alf Petter Professor +47 22859487 +47 48102799 a.p.hogberg@jus.uio.no Strafferett, Avtalerett, Kontraktsrett, Rettskildelære, Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Forvaltningsrett
Bilde av Harald Ludvig Joachim Irgens-Jensen Irgens-Jensen, Harald Ludvig Joachim Professor +47 22859357 +47 97502420 hlirgens@jus.uio.no Immaterialrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, Avtalerett, Komparativ rett, Rettsinformatikk
Bilde av Johann Mulder Mulder, Johann Professor +47 22859618 +46709180505 johann.mulder@jus.uio.no Arbeidsrett, Avtalerett
Bilde av Ole-Andreas Rognstad Rognstad, Ole-Andreas Professor +47 22859551 +47 40249905 o.a.rognstad@jus.uio.no Avtalerett, Kontraktsrett, Immaterialrett, Markedsrett, Europarett, Konkurranserett
Bilde av Knut Sande Sande, Knut Universitetslektor +47 22859550 +47 47905075 47905075 knut.sande@jus.uio.no obligasjonsrett, Avtalerett, Tingsrett/dynamisk tingsrett, Selskapsrett
Bilde av Olav Torvund Torvund, Olav Professor +47 22850095 +472255987 olav.torvund@jus.uio.no Rettsinformatikk, Immaterialrett, Avtalerett, Formuerett, Immaterialrett, Kjøpsrett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Rettsinformatikk
Bilde av Geir Woxholth Woxholth, Geir Professor +47 22859766 +47 22147510 geir.woxholth@jus.uio.no Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Foreningsrett, Kontraktsrett, Avtalerett, Stiftelsesrett