Skatterett

Formålet med faget er å utvikle og formidle grunnleggende kunnskap om skatte- og avgiftsrett

 

Bildet kan inneholde: briller, gris, kalkulator

By eamesBot, Colourbox.com

Skatter og avgifter er nødvendig for å finansiere et velfungerende samfunn, og er samtidig av stor økonomisk betydning for den enkelte. Kompetanse innen skatte- og avgiftsrett er avgjørende for å sikre at det offentlige får de inntekter de er berettiget til, og at den enkelte betaler «rett skatt til rett tid». 

Det er bred enighet om at skattesystemet skal være rettferdig, men ulike oppfatninger om hva det innebærer. Faget skatterett gir innsikt i de hensyn dagens skattesystem er ment å ivareta, og gir grunnlag for refleksjon om hva som er et velfungerende skattesystem.    

Undervisning

Emner for masteravhandling

Se Emnebank - Skatterett

Forskning

Forskningsprosjektet Skatterett@jus

Prosjektet skal etablere plattform for forskning og undervisning innen skatte- og avgiftsrett, og skal skape en arena for samarbeid mellom Det juridiske fakultet og offentlige- og private aktører innen skatte- og avgiftsrett.

Kontaktperson

Førsteamanuensis Anders B. Mikelsen

Personer tilknyttet faget 

Publisert 12. jan. 2022 14:53 - Sist endret 17. jan. 2022 16:00