Bli kjent med studentforeningene

Studentforeningene ved Det juridiske fakultet forteller deg hva de gjør og hvordan du blir medlem. Kom innom stands i 3. – 6. etasje i Domus Juridica.

Det er viktig å få noen avbrekk i studiehverdagen. Hva er vel da bedre enn å bli med i en studentforening? Det er en mulighet til å få nye interesser og erfaringer, og du blir kjent med medstudenter.

På offisiell åpningsdag møter foreningene ved Det juridiske fakultet deg i Domus Juridica og svarer på alle spørsmål du måtte ha.

Du vil finne følgende foreninger:

 • Amnesty Jus Oslo (AJO): en underorganisasjon av Amnesty International Norge, for studentene. Arrangerer blant annet Menneskerettighetsuka
 • Concerned Students Norway: et nettverk for studenter som lurer på hvordan man som jurist kan være et ledd i å sørge for bærekraftig utvikling
 • Congregatio Forensis: CF er jusens studentforening for praktiske og faglige tilskudd i studietiden. Bidrar til økt forståelse for jus og næringsliv i praksis. 
 • Corpsus Juris: studentorkesteret ved det juridiske fakultet.
 • ELSA (European Law Students Association): En europeisk organisasjon for jusstudenter, representert i 41 land. Arrangerer blant annet prosedyre- og forhandlingskonkurranser og mer
 • Fagutvalget på bachelor i kriminologi: arrangerer sosiale sammenkomster som hytteturer, torsdagssammenkomst, studietur til utlandet, avslutningsarrangementer og lignende.
 • ICJ-Student: Arbeider med å fremme og beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper i henhold til ICJ sitt mandat.
 • Jusstudentenes Idrettsklubb – JIK: Tennis, håndball, innebandy, løping, klatring, futsal, jentefotball, squash. JIK-Fotball er den største gruppen tilknyttet Jusstudentenes Idrettsklubb.
 • Juridisk studentutvalg (JSU): det øverste studentpolitiske interesseorganet for jusstudentene ved Det juridiske fakultet. Representert i alle organer som har betydning for studentene ved fakultetet.
 • Juristforeningen: Har 12 understyrer, og tilbyr faglige og sosiale arrangementer. En av de større linjeforeningene i Norge
 • JURK: et studentrettshjelpstiltak som yter gratis rettshjelp til kvinner, og jobber med rettspolitisk arbeid.
 • OSLO Model United Nations (osloMUN): en simulering av FNs ulike organer og komitéer, hvor globale temaer blir diskutert på engelsk. Mange universiteter rundt om i verden har MUN-grupper.
 • Juss-Buss: en uavhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon, som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
 • Lovstafetten: jussens spreke løpegruppe. For studenter som ønsker å trene, og samtidig være en del av et inkluderende sosialt miljø
 • MinoJur: en organisasjon for minoriteter på Det juridiske fakultet. Skaper nettverk og kontakter blant minoriteter, samt bidrar til faglig utvikling.
 • SERIøs Studentforening: foreningen for alle studenter tilknyttet Senter for rettsinformatikk.
 • JussNavigatørene i Oslo: et kristent fellesskap for juss- og kriminologistudenter.
Publisert 13. jan. 2020 12:49 - Sist endra 13. jan. 2020 14:48