Møter i LAMU 2014

Sakskart og protokoll - samt årshjul
 

For saksdokumenter i hver enkelt sak - se mappene i venstre kolonne.

 

Sakskart og protokoll Vedtakssaker Diskusjonssaker Orienteringssaker
Møte 1/2014 - 14. februar 2014: sakskart og protokoll
 

 
 
  • Tiltaksplanene etter vernerundene 2013
Møte 2/2014 - 11. april 2014: revidert sakskart og protokoll
 
   
  • Resterende tiltaksplaner etter vernerundene 2013
Møte 3/2014 - 13. juni 2014: sakskart og protokoll
 

.

   
Møte 4/2014 - 10. oktober 2014: revidert sakskart og protokoll (Møtet er flyttet fra 3. oktober.)
 
Høring - tentativ innplassering ifm mulig ny arealløsning for Det juridiske fakultet


 

 
Møte 5/2014 - 5. desember 2014: revidert sakskart og protokoll
 
   

 

Saker som skal opp i LAMU, men som ikke er fastsatt når:

  • Innføring i og diskusjon rundt universell utforming v/ Entra

  • Grønt UiO - kildesortering av avfall - matavfall, papir, panteflasker. Tiltak og kostnader
    Må avvente noe til prosjektet ved UiO er iverksatt ytterligere.

Publisert 9. des. 2013 14:00 - Sist endret 1. mars 2019 11:34