Fakultetsstyret - medlemmer 2019

Faste representanter

Vararepresentanter for faste vitenskapelig tilsatte

  1. Professor Sverre Blandhol
  2. Professor Bård Anders Andreassen
  3. Professor Tarjei Bekkedal

Prodekan for forskning professor Alf Petter Høgberg, har møte- og talerett i fakultetsstyret, og er vararepresentant for dekanens stedfortreder.

Vararepresentanter for midlertidig vitenskapelig tilsatte

  1. Stipendiat Jørgen Sørgard Skjold
  2. Stipendiat Johan Vorland Wibye

Vararepresentanter for teknisk-administrativt tilsatte

  1. Seniorkonsulent Axel Hjelme
  2. Rådgiver Stephanie Schmölzer

 

 

 

Sekretær for fakultetsstyret: Eirik Haakstad

Publisert 5. jan. 2016 08:49 - Sist endra 3. des. 2019 12:57