Aktuelle saker - Side 13

Publisert 24. juni 2009 10:16

Førsteamanuensis Jan Helgesen ved SMR er  medlem av et menneskerettighetsutvalg oppnevnt av Stortingets presidentskap. Utvalget skal utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i denne.

Publisert 10. juni 2009 09:30

Justisdepartementet bør være det koordinerende departementet i forbindelse med utarbeidelsen av den nye handlingsplanen for menneskerettigheter som SMR etterlyser.

Publisert 5. juni 2009 11:29

Gáldu Cála – Tidsskrift for urfolks rettigheter – er ute med et spesialnummer om FNs barnekonvensjon og dens spesielle relevans i forhold til samisk kultur og samiske barn. SMR-stipendiat Hadi Khosravi Lile er forfatter for hele publikasjonen med unntak forordet som er skrevet av Carsten og Lucy Smith. 

Publisert 12. mai 2009 11:56

 24 deltakere fra 8 nasjoner møtes i SMRs lokaler denne uken for å delta i senterets introduksjonskurs i menneskerettigheter. 

Publisert 6. mai 2009 09:47

Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) publiserte nylig en ny og unik rettskildedatabase som skal styrke arbeidet med straffansvar for grove menneskerettighetsbrudd. Dette gjelder krigsforbrytelser, folkemord eller forbrytelser mot menneskeheten. Norsk Senter for Menneskerettigheter (SMR) har spilt en sentral rolle i utviklingen av databasen.

Publisert 29. apr. 2009 14:10
Publisert 29. apr. 2009 14:00

Norsk Senter for menneskerettigheter (SMR) har levert sin rapport til Universal Periodic Review – Gjennomgang av Norge i FNs menneskerettighetsråd.

Hva er Universal Periodic Review?

Publisert 23. apr. 2009 13:40

En årlig stortingsdebatt viet menneskerettigheter var et av innspillene da seks politikere fra like mange partier møttes for å diskutere politikk og menneskerettigheter i anledning lanseringen av Årbok om menneskerettigheter i Norge 2008.

Publisert 23. apr. 2009 13:02

Menneskerettighetskonvensjoner og konvensjonsorganer sto i fokus da forskere og jurister fra en rekke land møttes i Helsingfors denne uken.

Publisert 23. apr. 2009 12:06

- Norsk feminisme har vært preget av kyskhet gjennom de siste par hundre årene. Mens Mary Wollstonecraft forsvarer lidenskapen, retten til lidenskap, som et vesentlig element i kvinnekampen.

Publisert 23. mars 2009 13:41

-Det finnes fire tankeskoler i arbeidet med å forstå, fremstille og realisere menneskerettighetene: Den naturrettslige (”natural”), protestskolen (”protest”), den rådslagende (”deliberative”) skolen og den argumenterende (”discourse”).

Publisert 4. mars 2009 17:00

Fire norske sivile observatører er utpekt av NORDEM  til å delta i et pilotprosjekt i DR Kongo. De skal bidra til å trygge forholdene i den konfliktherjede østre delen av landet.

 

Publisert 26. feb. 2009 18:28

SMR fortsetter med både ledelse og sekretariat i AHRI - The Association of Human Rights Institutes.

Publisert 26. feb. 2009 17:43

Tidligere ledere i Røde Khmer står på tiltalebenken for forbrytelser mot menneskeheten i Kambodsja.

-SMR har spilt en viktig rolle i forberedelsene til rettssakene, forteller prosjektleder ved SMR, Christian Ranheim

Publisert 26. feb. 2009 17:23

-SMR er egen post på statsbudsjettet, og trenger altså ikke å være redd for universitetsledelsens luner!

Slik hilste en smilende universitetsrektor den fremmøtte forsamlingen som feiret SMRs nye lokaler.

Publisert 6. feb. 2009 16:12

– Akademisk samarbeid med israelske forskarar kan verka betre som ein fredsskapande reiskap enn ein akademisk boikott av Israel. Det seier professor Andreas Føllesdal, som er forskingsleiar ved Norsk senter for menneskerettar til Uniforum .

Publisert 2. feb. 2009 10:55

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond deles ut årlig som en anerkjennelse for personlig innsats og aktivt engasjement innenfor et eller flere menneskerettslige områder, i videste forstand. Prisen deles vanligvis ut i oktober/november.  Nå er tiden kommet for  å levere inn nominasjoner til årets pris.

Publisert 5. jan. 2009 11:55

Professor Nils Butenschøn (bildet) tiltrådte første januar senterets direktørstilling, som ble ledig etter at  professor Mads Andenæs trakk seg fra stillingen i oktober i fjor. I mellomtiden har førsteamanuensis Anne Julie Semb fungert som direktør. Semb fortsetter som nestleder i senterets styre.

Publisert 17. des. 2008 12:35

 - Med dette vedtaket har Generalforsamlingen tildekket et enormt hull i menneskerettsbeskyttelsen og plantet en milepæl i historien om det internasjonale menneskerettssystemet.

Publisert 8. des. 2008 13:10

Nytt menneskerettighetsbibliotek åpnet i Kairo - med bistand fra SMR. Treårig samarbeidsavtale med Egypt fornyet.

Publisert 4. des. 2008 16:00

Introduksjonen av nytt publiseringssystem har gitt oss muligheten til å rydde opp i SMRs hjemmesider, og å presentere et mer oversiktlig og brukervennlig tilbud til dem som besøker oss på web.

Publisert 2. des. 2008 16:59

180 personer deltok på seminaret som markerte at FNs Erklæring om menneskets rettigheter fyller 60 år. SMR var blant arrangørene, og Kronprinsen blant deltakerne.

Publisert 2. des. 2008 16:45

Midtøsten - Imperiefall, statsutvikling, kriger gir en bred oversikt over de historiske prosessene som har frembrakt dagens stater i det sentrale Midtøsten. I slutten av november presenterte SMR-forsker Nils Butenschøn sin nye bok for norske lesere.