Aktuelle saker - Side 13

Publisert 16. sep. 2009 14:45

Regjeringens generelle rapport om oppfølgingen av Norges forpliktelser når det gjelder gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge ble fremlagt denne uken. Den inneholder omtale av mange planer og tiltak, men ingen signaler om en mer forpliktende handlingsplan. Dette beklager SMR.  

Publisert 15. sep. 2009 13:32

Masterstudent ved Norsk Senter for Menneskerettigheter, Nina Kristin Sørheim,  stiller ut egne fotoarbeider i Norsk Barnemuseum, Stavanger.    

Publisert 28. aug. 2009 15:41

Norge rapporterer for fjerde gang til FNs komité for barnets rettigheter. Komitéen  overvåker statenes nasjonale implementering av FNs barnekonvensjon.

Barnekomiteen involverer i stor grad ikke-statlige aktører i rapporteringsprosessen. SMR er, som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter,  invitert til å levere inn supplerende informasjon til statens egen rapport. 

Publisert 17. aug. 2009 10:30

Professor og SMR-direktør Nils Butenschøn har nylig besøkt Kina. Besøket var ett ledd i aktivitetene til senterets Kinaprogram.   

Publisert 26. juni 2009 14:17

Saken om russiske domstolers tvangssalg av Telenors aksjer er høyst problematisk i forhold til to sett av menneskerettigheter, skriver SMR-forsker Njål Høstmælingen i en kronikk i dagens utgave av Dagbladet. 

Publisert 24. juni 2009 10:16

Førsteamanuensis Jan Helgesen ved SMR er  medlem av et menneskerettighetsutvalg oppnevnt av Stortingets presidentskap. Utvalget skal utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i denne.

Publisert 12. mai 2009 11:56

 24 deltakere fra 8 nasjoner møtes i SMRs lokaler denne uken for å delta i senterets introduksjonskurs i menneskerettigheter. 

Publisert 6. mai 2009 09:47

Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) publiserte nylig en ny og unik rettskildedatabase som skal styrke arbeidet med straffansvar for grove menneskerettighetsbrudd. Dette gjelder krigsforbrytelser, folkemord eller forbrytelser mot menneskeheten. Norsk Senter for Menneskerettigheter (SMR) har spilt en sentral rolle i utviklingen av databasen.

Publisert 23. apr. 2009 13:40

En årlig stortingsdebatt viet menneskerettigheter var et av innspillene da seks politikere fra like mange partier møttes for å diskutere politikk og menneskerettigheter i anledning lanseringen av Årbok om menneskerettigheter i Norge 2008.

Publisert 23. apr. 2009 13:02

Menneskerettighetskonvensjoner og konvensjonsorganer sto i fokus da forskere og jurister fra en rekke land møttes i Helsingfors denne uken.

Publisert 23. apr. 2009 12:06

- Norsk feminisme har vært preget av kyskhet gjennom de siste par hundre årene. Mens Mary Wollstonecraft forsvarer lidenskapen, retten til lidenskap, som et vesentlig element i kvinnekampen.

Publisert 23. mars 2009 13:41

-Det finnes fire tankeskoler i arbeidet med å forstå, fremstille og realisere menneskerettighetene: Den naturrettslige (”natural”), protestskolen (”protest”), den rådslagende (”deliberative”) skolen og den argumenterende (”discourse”).

Publisert 4. mars 2009 17:00

Fire norske sivile observatører er utpekt av NORDEM  til å delta i et pilotprosjekt i DR Kongo. De skal bidra til å trygge forholdene i den konfliktherjede østre delen av landet.

 

Publisert 26. feb. 2009 17:43

Tidligere ledere i Røde Khmer står på tiltalebenken for forbrytelser mot menneskeheten i Kambodsja.

-SMR har spilt en viktig rolle i forberedelsene til rettssakene, forteller prosjektleder ved SMR, Christian Ranheim

Publisert 26. feb. 2009 17:23

-SMR er egen post på statsbudsjettet, og trenger altså ikke å være redd for universitetsledelsens luner!

Slik hilste en smilende universitetsrektor den fremmøtte forsamlingen som feiret SMRs nye lokaler.

Publisert 6. feb. 2009 16:12

– Akademisk samarbeid med israelske forskarar kan verka betre som ein fredsskapande reiskap enn ein akademisk boikott av Israel. Det seier professor Andreas Føllesdal, som er forskingsleiar ved Norsk senter for menneskerettar til Uniforum .

Publisert 2. feb. 2009 10:55

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond deles ut årlig som en anerkjennelse for personlig innsats og aktivt engasjement innenfor et eller flere menneskerettslige områder, i videste forstand. Prisen deles vanligvis ut i oktober/november.  Nå er tiden kommet for  å levere inn nominasjoner til årets pris.

Publisert 5. jan. 2009 11:55

Professor Nils Butenschøn (bildet) tiltrådte første januar senterets direktørstilling, som ble ledig etter at  professor Mads Andenæs trakk seg fra stillingen i oktober i fjor. I mellomtiden har førsteamanuensis Anne Julie Semb fungert som direktør. Semb fortsetter som nestleder i senterets styre.