Nyhetsbrev fra CELL - Mars

2022 er godt i gang og så langt har CELL åpnet Skrivelaben, lansert artikkelserien "Lov og lære" og fått en rekke nye medarbeidere!

Bildet kan inneholde: datamaskin, laptop, personlig datamaskin, komfort, sofa.

LILO arrangerte sin første LILO Talk, hvor Sebastian Felix Schwemer (t.v) ledet samtalen og Mia Westby deltok som gjest (t.h.).

 

LILO Talk

LILO arrangerte sin første LILO Talk 8. mars. LILO Talk er en serie arrangementer hvor studenter kan møte gründere og andre som jobber med legal tech. I det første arrangementet fikk deltakerne møte Mia Westby, som er gründeren bak Lawyered – en tjeneste som tilbyr mikrokontrakter på minuttet. Westby delte erfaringer om hvordan man kan lykkes som ung gründer, og snakket også om hvordan innovasjonsmiljøer ofte er mannsdominerte på grunn av kjønnsforskjeller i hvordan man håndterer stress og risiko. Neste LILO Talk er planlagt i april – følg med!


Skrivelaben er i gang

Bildet kan inneholde: datamaskin, hånd, personlig datamaskin, skriving, netbook.

I februar gjennomførte CELL det første skriveverkstedet i Skrivelab. Verkstedet ble holdt for studenter på JUS1211 i forbindelse med fakultetsoppgaven i familie- og arverett. Skriveverkstedene holdes av erfarne studenter som veileder studentene å bearbeide tekster sammen i mindre grupper. Formålet med Skrivelab er å gi et skrivehjelptilbud til studentene, som kan støtte opp under studentenes læring i møte med nye tekstsjangere, og bidra til å styrke studentens skriveferdigheter. Fra og med våren 2022 vil Skrivelab tilby skriveverksteder i forbindelse med oppgaver og prosedyrer på 1.–2. studieår. Tilbudet skal fra høsten 2022 utvides og tilbys på flere emner og studieår.

Les mer om Skrivelaben her.


Lov og lære, en ny artikkelserie fra CELL 

Undervisning, studentaktiv læring, samarbeid, studere
I artikkelserien "Lov og lære" intervjuer vi faglærere med ulike tilnærminger til undervisning og pedagogikk. 

CELL har startet artikkelserien Lov og lære, om undervisning og læring ved det juridiske fakultetet. I artikkelserien vil du møte faglærere og andre som har ulike tilnærminger til undervisning og pedagogikk. I seriens første del har vi snakket med Jørn Øyrehagen Sunde om det nye valgemnet JUS5061 Domsanalyse og domsskriving, hvor studentene må følge reell sak og skrive sin egen dom.

Les saken her.


ID-juristen mottok gave fra Lovdata

Bildet kan inneholde: smil, hode, erme, belte, begivenhet.
Prosjektmedlemmer i ID-juristen (f.v.): Mira Stokke, Øystein Flø Baste, Ellen Bennin Brataas, prosjektleder Silje K.Noer Johansen og Amelia Svensson. Mira, Ellen og Amelia er studentmedarbeidere fra CELL som jobber med forskning i tilknytning til ID-juristen. 
 

Lovdata deler årlig ut en julegave til en frivillig organisasjon som arbeider med rettshjelp og rådgivning. I desember 2021 ble ID-juristen tildelt julegaven med et beløp på 20 000 kroner. ID-juristen er en del av SODI-forskningsprosjektet, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, CELL, Gatejuristen, JURK, Jussbuss, Forbrukerrådet og syv advokatfirmaer. ID-juristen er et nytt rettshjelpstilbud til personer som utsettes for digitalt identitetstyveri, samt en arena hvor CELLs studentmedarbeidere arbeider med empirisk forskning og utvikling av rettsteknologiske løsninger på ID-tyveri. 

Les mer om saken på Lovdata sine nettsider her.

Besøk ID-juristens hjemmesider her.


Nye i CELL

CELL vokser og har fått flere med på laget etter nyttår. Dette inkluderer to administrativt ansatte, fem studentledere, to studentmedarbeidere og fem vitenskapelige ansatte.

Bildet kan inneholde: briller, panne, ansikt, nese, briller.
Fra venstre: Ny seksjonsleder i CELL Karoline Stensvik og seniorkonsulent Kristine Hansen

Administrative ansatte:

 • Karoline Stensvik, startet opp som ny seksjonsleder i CELL.
 • Kristine Hansen, ny seniorkonsulent i studieadministrasjonen og CELL, er tilknyttet Læringsassistentprosjektet og Skrivelab.
CELL studentansatte: (F.v.) Ida Henriette Toftner, Ishtiaq Hossain, Armita Sahafiha, Clarissa Lage Dahl, Nora Bergstrøm, Nasjida Noorestany og Ellen Bennin Brataas.

Studentansatte:

 • Armita Sahafiha, studentleder i prosjektene Læringsmiljø og Studenten som formidler-prosjektet, og medarbeider i CELL kommunikasjonsteam.
 • Ida Henriette Toftner, studentleder i Studenten som forsker, praksissatsingen og Lovlab
 • Nora Bergstrøm, studentleder i evalueringsprosjektet og pedagogisk forskningsprosjektet. Nora er også tilknyttet Skrivelabprosjektet som studentmedarbeider.
 • Clarissa Lage Dahl, studentleder i prosjektene LILO og Den digitale rettssalen.
 • Nasjida Noorestany, studentleder i Forhandlingsforum og medlem i arbeidsgruppen for ferdighetsstigen.
 • Ishtiaq Hossain, studentmedarbeider med ansvar for læringsassistenter og kollokvieveiledere på JUS1111.
 • Ellen Bennin Brataas, studentmedarbeider med tilknytning til Studenten som forsker-prosjektet og involvert i SODI-prosjektet.
Bildet kan inneholde: person, ansikt, panne, hår, nese.
Øverst fra venstre: Maria Astrup Hjort, Katja Franko og Tone Linn Wærstad
Nederst fra venstre: Vebjørn Wold, Cecilie Enqvist Jensen og Dan Ueahara

Vitenskapelige ansatte:

 • Maria Astrup Hjort, faglig leder i prosedyresatsingen. 
 • Katja Franko, faglig leder for pedagogisk utvikling på IKRS og tilknyttet Studenten som forsker-prosjektet.
 • Tone Linn Wærstad, faglig leder i kompetansebyggingsprosjektet.
 • Vebjørn Wold, education fellow med tilknytning til Studenten som forsker-prosjektet.
 • Cecilie Enqvist Jensen, faglig leder i pedagogisk forskning-prosjektet.
 • Dan Uehara, stipendiat ved CELL. Dan skal forske på effekten av erfaringsbasert læring og bruk av læringsanalyse.

 

Publisert 11. mars 2022 13:32 - Sist endret 28. juni 2022 14:44