CELL Nyhetsbrev - Juni 2022

CELL takker for året som har gått og ser frem til det kommende skoleåret!

Domus Juridica, campusbygg for det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Skulptur, trapper.

Sommerferiestemningen har bredt seg utover Domus Juridica og vi takker for skoleåret som har gått, samtidig som vi ser frem til nye aktiviteter mot høsten! (Foto: Jarli & Jordan/UiO)

Sommerbrev fra CELL Lederteam

CELL er inne i sitt andre år som senter for fremragende utdanning (SFU) og ser nå  tilbake på et innholdsrikt år med mye aktivitet! Les om hva som har foregått på senteret det siste undervisningsåret, og hva våre planer er for veien videre i sommerbrevet fra CELL lederteam.

Sommerbrevet kan du lese i sin helhet her.


Erling Hjelmen blir fungerende senterleder

Erling Hjelmeng ny fungerende leder i CELLFra og med juli 2022 går professor Erling Hjelmeng inn som ny fungerende senterleder i CELL, frem til juni 2023. Erling har vært en del av CELL helt siden senteret ble opprettet i 2018 og har i løpet av det siste halvåret sittet som nestleder i CELL. 

Tobias Mahler går inn i rollen som fungerende faglig nestleder i CELL. Tobias har i lang tid vært med i CELL som faglig prosjektleder for blant annet i Legal Innovation Lab Oslo (LILO)

 


Lov og lære #4 

Bildet kan inneholde: briller, ledd, synsomsorg, skulder, menneskelig.

I fjerde del av artikkelserien, Lov og lære, har vi tatt en samtale med Anne Hellum. Sammen med Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) har hun utviklet et undervisningsopplegg i emnet JUS5590 - Diskriminerings- og likestillingsrett, hvor studentene får føre virkelighetsnære saker som baserer seg på faktisje saker som JURK har jobbet med. 

Les artikkelen i sin helhet her.


Videre prosess for Ferdighetsstigen vedtatt i PMR

Rapporten om ferdighetsstigen har i løpet av våren vært gjennom PMR. Rapporten har kartlagt de eksisterende læringsmålene i Master i Rettsvitenskap. I tillegg har arbeidsgruppen lagt frem forslag til nye undervisnings- og vurderingsformer.

I rapporten ble det foreslått av arbeidsgruppen å revidere læringsmålene, i første omgang, i de obligatoriske fagene på master i rettsvitenskap. Etter innspill fra PMR ble arbeidsgruppen bedt om å utarbeide en plan og implementering av planen. Erling Hjelmen presenterte et forslag for PMR i møtet 14. juni, som ble vedtatt av programrådet. 

Les rapporten om ferdighetsstigen her. 


Publikasjoner fra CELL:

Rapport: Studenten som forsker

rapportforside, studenten som forsker. Jente foran Domus AcademicaCELL prosjektet "Studenten som forsker" ønsker å få inn flere elementer i master i rettsvitenskap som gir studentene trening i akademiske ferdigheter, særlig før studentene kommer i møte med masteroppgaven på 5 studieår. Prosjektgruppen har i den anledning skrevet en rapport hvor det fremmes flere forslag til hvordan å få akademiske ferdigheter inn i masterstudiet for rettsvitenskap. 

 

Les Studenten som forsker-rapporten i sin helhet her.

 

Rapport: Prosedyrerettet undervisning ved Det juridiske fakultetet

Forside av rapporten Prosedyrerettet undervisning, bilde av studenter i den gamle rettssalCELL prosjektet "Prosedyresatsningen" har utarbeidet en rapport som kartlegger status for prosedyrerettet undervisning ved Det juridiske fakultetet ved UiO, og som samtidig ser på muligheter for utvikling av fakultetets tilbud på dette feltet. 

Les prosedyrerapporten i sin helhet er.

 

 

 

Studentspørreundersøkelse om valgemner, vurderingsformer og ferdigheter

rapportforside oppsummering av studentundersøkelseCELL gjennomførte i samarbeid med JSU en spørreundersøkelse blant studenter denne våren, hvor studentene ble stilt spørsmål innenfor temaene valgemner, profiler, vurderingsformer og ferdigheter. 

Undersøkelsen viser blant annet at studenter heller ønsker flere valgemner og profiler enn færre. Det er også et stort ønske om nye valgemner; blant annet innenfor same-/urfolksrett, idrettsjuss, romerrett og finans-/forretningsjuridiske emner.

Undersøkelsen viser også at mange studenter ønsker en større variasjon i vurderingsformer enn det man har i dag. Et flertall av studentene er positive til å karaktersette alternative vurderingsformer med bokstavkarakterer.

På spørsmål om ferdighetstrening, viser undersøkelsen at det er et klart sprik mellom hva studentene ønsker og hva de faktisk får. Studentene ønsker jevnt over trening i et bredt spekter av ferdigheter, men får kun trening i skriftlige ferdigheter og til dels i muntlige.

Resultatene fra undersøkelsen vil blant annet brukes i den pågående valgemneprosessen, samt i arbeidet med ferdighetsstigen.

Les hele oppsummeringsrapporten her.


Nye Education Fellows ved CELL

CELL har fått med seg flere nye education fellows før sommeren!

  • Trude Myklebust, postdoktor ved institutt for privatrett (IfP). Myklebust er tilknyttet studenten som forsker prosjektet.
  • Silje Andredal Bakken, universitetslektor ved Institutt for kriminologi og sosiologi (IKRS). Bakken er tilknyttet prosjektet pedagogisk utvikling ved IKRS.
Nye education fellows Trude Myklebust og Silje Andredal Bakken
Fra venstre: postdoktor ved IfP, Trude Myklebust og universitetslektor ved IKRS, Silje Andredal Bakken. 

Ønsker du å få høre mer om CELL?


Meld deg på CELLs e-post lister her.

 

Publisert 22. juni 2022 13:52 - Sist endret 23. juni 2022 11:33