CELL sommerbrev 2022

CELL legger bak seg sitt andre år med status som et Senter for fremragende utdanning (SFU) og ser frem mot det kommende året. Mye har skjedd på CELL! 

Bildet kan inneholde: vann, himmel, båter og båtliv - utstyr og forsyninger, azure, surfebrett.

Vi i CELL skal snart lene oss tilbake og ta sommerferie. På bildet kan du se en av prosjektlederne tyvstarte på sommeraktivitetene på prosjektsamlingen til CELL i juni. Vi håper alle kan lade opp til et nytt og spennende undervisningsår! (Foto: Karoline Stensvik)

Vårt største prosjekt, Ferdighetsstigen, er godt i gang. Arbeidsgruppen leverte sin rapport og til høsten blir det en prosess om revidering av læringsutbyttebeskrivelsene i de obligatoriske emnene, deretter implementering av nye egnede og erfaringsbaserte undervisnings- og vurderingsformer. Med støtte fra CELL har flere fagansvarlige har tyvstartet implementeringen, med forhandlingsøvelse i Formuerett I, gruppepresentasjoner i Rettshistorie og to nye erfaringsbaserte valgemner om programmering og domskriving.  

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, hake, synsomsorg.
CELL startet opp artikkelserien Lov og lære, hvor vi snakker med faglærere og andre som har ulike tilnærminger til undervisning og pedagogikk. I første del får man høre om undervisningen i valgfaget Domsanalyse og domsskriving, utviklet av professor Jørn Øyrehagen Sunde. (Foto: Egil Jahren@UiO)

Pandemien satte sitt preg og vi gjennomførte frontrunnergrupper og formidlet bredt om god digital undervisning til læresteder, undervisere og ikke minst til Stortinget. Samtidig har mange andre prosjekter kommet i gang. 

Våren 2022 ble Skrivelab endelig lansert på fakultetet, med tilbud om skriveverksteder for studenter på første og andre studieår. Studenter har her fått veiledning om oppgaver fra erfarne studentansatte og blitt fasilitert i å gi og få tilbakemeldinger fra medstudenter. Evalueringen viser at tilbudet er tatt godt imot, og det er allerede lagt planer om å utvide tilbudet til flere emner.  

I løpet av året ble også prototypen til Den digitale rettsalen utviklet og Legal Innovation Lab Oslo (LILO) ble lansert, med mye aktivitet rundt formidling og støtte til studententreprenør prosjekter. Prosedyresprosjektet publiserte en utredning og pilotere deltakelse i verdens mest prestisjefylte prosedyrekonkurranse, Jessup. Dette resulterte i priser til studentlaget fra UiO, for beste prosesskriv til saksøkere og beste nye lag. Prosjektet Forhandlingsforum har kommet i gang og det har vært fokus på å videreutvikle Lovlab, der studenter skriver offentlige utredninger og støtter offentlige organer med lovlære.  

LILO i løpet av året lansert LILO Talks, et faglig forum hvor studenter får møte på gründere og andre som jobber med legal tech. Fra venstre tidligere CELL studentsenterleder, Øystein Kolstad Kvalø, prosjektleder i LILO, Tobias Mahler, Clarissa Lage Dahl, Sebastian Schwemer, Marte Birkeland Deichman-Sørensen og Timian Dokk Husveg. 

Studentledelse fortsetter å være sentralt i CELLs DNA og høsten 2021 ansatte CELL sin første studentsenterleder i en fulltidsstilling med Øystein Kolstad Kvalø. Å ha en fulltids studentsenterleder i CELL har vært verdifullt for senteret og dets prosjekter, og vi fortsetter i denne tradisjonen fremover med ny fulltids studentsenterleder til høsten. 

I tillegg bidrar våre studentprosjektledere jevnlig med presententasjoner i nasjonale og lokale forumer om våre erfaringer. Innenfor Student som forsker-prosjektet er studenter med i ledelsen av en arbeidspakke i forskningsrådsprosjektet SODI. Her er studentene drivkraften bak utviklingen av forskning på, samt rettshjelp til eID-tyveri sammen med medarbeidere fra Jussbuss, JURK og Gatejuristen. Prosjektet fikk i tillegg en liten julegave fra Lovdata for sin innsats. I Studenten som formidler-prosjektet lanserte CELL den første podcastserie med studenter både i ledelsen og som intervjuobjekter.  

CELL ønsker også å bidra til å bedre jusstudentenes psykolsosiale læringsmiljø, og har derfor denne våren satt sammen en arbeidsgruppe i prosjektet Læringsmiljø, som skal utrede og planlegge ulike tiltak på fakultetet.

Bildet kan inneholde: smil, hode, erme, belte, begivenhet.
Prosjektet ID-juristen mottok en julegave fra Lovdata for sitt arbeid. Fra venstre: Mira Stokke, Øystein Flø Baste, Ellen Bennin Brataas, prosjektleder Silje K. Noer Johansen fra Gatejuristen og Amelia Svensson.

Parallelt planlegges det et å lansere et kompetansebyggings tilbud for alle nyansatte, som vil ha som formål å gi de trygghet i undervisningsrollen og redskaper for å utvikle egen undervisningspraksis og delta i utviklingsprosjekter som ferdighetsstigen. Kurset utvikles i tett samarbeid med LINK: Senter for læring og utdanning, og skal kunne integreres som en del av det universitetspedagogiske utdanningsprogrammet.  

Samtidig har vi intensivert vårt forskningsarbeidet med forskning med en rekke forskningsprosjekter på undervisning ved fakultet og andre læresteder, inkludert TeamLearn, samt økt fokus på en forskende tilnærming til utvikling. CELL har blant annet tatt en ledende rolle i utviklingen av retningslinjer for digital  læringsanalyse (både nasjonalt og på UiO).

I løpet av det siste året har vi også offisielt startet opp CELL Norge-samarbeidet sammen med UiB og UiT, hvor vi har arrangert webinarer for ansatte og studenter på alle fakultetene. I tillegg er CELL Norge godt i gang med opprettelse av nye nasjonale prosjekter. Internt på fakultetet er det også satt i gang samarbeid med IKRS om utvikling av et praksis emne, samt samarbeid med SMR om et praksis-kurs i samarbeid med Scholars at Risk. 

På tampen av året i 2021 fikk CELL institusjonsbesøk fra HK-Dir og Arild Raaheim, som en ekstern ekspert. Besøket resulterte i en rapport med svært positive tilbakemeldinger til senteret. I oppsummeringen av rapporten er det deriblant skrevet:   

“CELL has, despite some very challenging times under Covid, made some convincing changes to the study program at the Faculty of Law. (…) It profits from the involvement of a large body of scholarly and enthusiastic academic staff, engaged student co-workers and PhD´s. (…) I am convinced that CELL has what it takes to achieve its goals and visions, which includes strategies to handle the challenges mentioned above, and others.”   

Bildet kan inneholde: smil, jeans, bukse, dagtid, vindu.

Vi ønsker å takke alle faglige og student-prosjektledere, medarbeidere, fellows, fakultetsledelsen, studieadministrasjonen og alle eksterne partnere for det gode samarbeidet. Vi ser fremover mot veien videre!   

 

Håper alle får en god sommer! 

Hilsen CELL lederteam  

 

 

 

Publisert 22. juni 2022 13:11 - Sist endret 28. juni 2022 14:45