Deltakere i Klarspråk i juridisk forskning og undervisning

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Jon Christian F. Nordrum Førsteamanuensis +47 22859419 97089580 (mob) 97089580 j.c.nordrum@jus.uio.no Lovgivningslære, legisprudens, klarspråk, lovspråk, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, miljørett, utdanningsrett
Tarjei Bekkedal Studiedekan +47 22859601 +47 92 65 85 46 (mob) tarjei.bekkedal@jus.uio.no Europarett
Hans Petter Graver Professor +47 22859739 +47 90606085 (mob) h.p.graver@jus.uio.no Konkurranserett, Forvaltningsrett, Europarett, Markedsrett, Rettsteori, Retorikk
Birgitte Hagland Førsteamanuensis +47-22859688 birgitte.hagland@jus.uio.no Erstatningsrett, Immaterialrett, Konkurranserett, Rettsteori
Jørn Øyrehagen Sunde Professor +47 22859463 j.o.sunde@jus.uio.no Rettshistorie, Rettsstaten, Juridisk metode, Rett og religion, Lovgivningslære, Rettsteknologi
Markus Jerkø Førsteamanuensis +47 22859334 markus.jerko@jus.uio.no Bevisteori, Rettskildelære, Examen facultatum, Rettsfilosofi
Marte Eidsand Kjørven Førsteamanuensis +47 22859328 m.e.kjorven@jus.uio.no Finansmarkedsrett, obligasjonsrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, forbrukerrett
Pernille Sandberg Drtina Stipendiat +47 22859019 p.s.drtina@jus.uio.no
Bård Sverre Tuseth Stipendiat +47 22859494 b.s.tuseth@jus.uio.no Rettshistorie
Johan Tønnesson Professor +47 22856986 +47 93295368 (mob) +4793295368 johan.tonnesson@iln.uio.no Nordisk språk, Retorikk, Sakprosa, Tekstvitenskap, Klarspråk
Ida Seljeseth Student 92047828 ida.seljeseth@iln.uio.no Klarspråk, Doktorgradsstipendiat, Sakprosa, Tekstvitenskap, Retorikk, Literacy, demokrati, multimodalitet