Forskningsprosjekter (avslutta)

- oversikt over eksterntfinansierte forskningsprosjekter ved IKRS