print logo

Forskning

Vi forsker på

Publikasjoner

  • Ugelvik i Routledge Handbook 21. okt. 2014

    Routledge Handbook on Crime and International Migrationtar for seg forholdet mellom migrasjon, kriminalitet og viktimisering.

  • Judges Against Justice 16. okt. 2014

    Boken undersøker dommeres rolle i situasjoner hvor samfunn innenfor vår vestlige rettstradisjon har gått fra rettsstat til diktatur. Materialet er særlig hentet fra Tyskland 1933-45 og landene under tysk okkupasjon, men også fra Sør-Afrika under apartheid og diktaturene i Argentina, Brasil og Chile på 1970- og 80-tallet.