print logo

Forskning

Vi forsker på

Publikasjoner

  • Good enough reason? 16. des. 2014

    Master thesis by Elise Gedde Metz on European Court of Human Rights and Norwegian Supreme Court cases on what is considered to be sufficient reasoning in jury cases.

  • MarIus 443: Havrettsdomstolens jurisdiksjon i saker om midlertidig forføyning 15. des. 2014

    Olufsen gir en teoretisk gjennomgang av reglene i FNs havrettskonvensjon om Havrettsdomstolens jurisdiksjon i saker om midlertidige forføyninger og inneholder analyse av hvordan Havrettsdomstolen har anvendt disse reglene i avsagte kjennelser og tilhørende vota.