Forskning

Tverrfaglige satsinger

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Vi forsker på

Forskerutdanning: Ph.d.

UiO har det største juridiske fakultetet i Norge. Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen juridiske fag.

Forskningsaktuelt

 

 

Arrangementer

Publikasjoner