Aktuelle saker - Side 3

Ilustrasjon, CELL medlemmer som holder plakater med navn på de ulike temaene det jobbes med i CELL
Publisert 3. des. 2020 09:33

Ta med deg matpakken og delta på CELLs nye lunsjseminar om sosialt entrepenørskap fredag kl 12. I dette nyhetsbrevet skryter vi av studentlederne som presenterte om studentpartnerskap under UiOs Utdanningskonferanse, vi deler vår nye video om CELL og du kan lese om hvordan det gikk når valgemnet Forhandlinger skulle gjennomføres heldigitalt høsten 2020.  

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hode, nese.
Publisert 2. des. 2020 16:54

JUS5070 «Forhandlinger» er et valgfag som tar i bruk erfaringsbasert læring. Studentene gjennomfører blant annet forhandlinger seg mellom, for så å reflektere rundt erfaringene de gjør seg og lærer av caseøvelser. Undervisningen forutsetter høy aktivitet fra studentene selv, og nær dialog mellom underviser og student. Er det mulig å heldigitalisere et slikt fag? Denne høsten har dette blitt satt på prøve.

Ilustrasjon, CELL medlemmer som holder plakater med navn på de ulike temaene det jobbes med i CELL
Publisert 23. nov. 2020 12:48

Vi publiserer vår nye evalueringsrapport om hjemmeeksamen i koronatiden, og kan dele nye funn og anbefalinger til institusjoner, faglærere og studenter. Hør Jan-Ove Færstad fra UiB snakke i NOKUT-podden om hvordan få til aktiv læring i store studentgrupper, og les intervju med vår studentsenterleder og studentleder i Den digitale pilar om jusstudiet - god mandag! 

Ilustrasjon, CELL medlemmer som holder plakater med navn på de ulike temaene det jobbes med i CELL
Publisert 6. nov. 2020 11:58

CELL arrangerer webinar om god digital eksamen og vil snakke med jusstudenter om hvordan det er å være student på masterstudiet i rettsvitenskap.   

Publisert 22. okt. 2020 15:19

Universitetet i Bergen har fått millioner til bedre jussutdanning , det blir ny praksisordning for masterstudentene i kriminologi og rettssosiologi og studenter har prøvd seg på muntlige forhandlinger i en fiktiv diskrimineringsnemnd.

Publisert 9. okt. 2020 08:16

I dette nyhetsbrevet kan du lese om digitalisering av rettssaler, du finner en fersk artikkel i #SkrivRett serien og vi gir deg tips til "jussete" podcaster.  CELL er opptatt av muntlige ferdigheter og prosedyre og er derfor veldig glade for at UiO stilte for første gang i prosedyrekonkurransen Nelson Mandela World Human Rights!  

Publisert 24. sep. 2020 16:01

I dette nyhetsbrevet skriver vi blant annet om praksis Jussbuss og JURK, vi gir deg tips til hjemmeeksamen, vi har en ny artikkel i serien #SkrivRett og Gidske Dekker-Olsen og Malcolm Langford har blitt intervjuet i Juristen om internasjonale studenter i koronatiden.

Publisert 22. sep. 2020 14:48

Mira Stokke er saksbehandler i JURK. Hør hva hun og andre tidligere saksbehandlere har å si om erfaringen fra studentdrevne rettshjelpstiltak.

Publisert 3. sep. 2020 14:04

I CELL sitt nyhetsbrev deler vi utvalgte saker om aktiviteter i CELL og andre saker, både interne og eksterne, som er relevante for våre prosjekter. I dette nyhetsbrevet finner du saker om skriftlige ferdigheter og digital undervisning.

Gruppebilde av de fem studentene
Publisert 26. aug. 2020 13:06

Denne sommeren har fem studenter på forvaltningsinformatikk laget introduksjonsvideoer til emnet. Professor Dag Wiese Schartum tok initiativet. CELL – Centre for Experiential Legal Learning støttet prosjektet med finansiering og lisenser til redigeringsprogrammet Camtasia. Sluttproduktet til studentene er imponerende og beviser at studenter er verdifulle ressurser i utvikling av undervisning og læringsressurser ved fakultetet.

Publisert 20. aug. 2020 17:12

Vi er tilbake på jobb og håper alle har hatt en fin sommerferie. Denne høsten skal alle forelesninger være digitale og vi har jobbet med å legge til rette for opplæring av alle undervisere på ulike tekniske nivåer. Videre har våre studentledere jobbet innenfor sine ferdighetspilarer og blant annet deltatt i samfunnsdebatter og formidlet hva som rører seg ved fakultetet for tiden. Her følger et utvalg av våre aktuelle saker.

Portrett av Sverre Blandhol
Publisert 20. aug. 2020 10:45

Sverre Blandhol, professor ved Institutt for offentlig rett, ga i mars ut boken Smarte forhandlinger. Vi har tatt en prat med han om boken. Om hvordan man kan bli en bedre forhandler, og om hvordan erfaringsbasert læring skal gjøre at vi lærer bedre. 

Publisert 3. apr. 2020 18:46

Studenthverdagen har brått blitt veldig annerledes. I løpet av et par uker har vi omstilt oss til heldigital undervisning. Samtidig er ikke studielivet fra sofakroken optimalt for de flest av oss.

Publisert 6. nov. 2019 21:12

Statssekretær Kristoffer Sivertsen besøkte nylig fakultetet for å få innspill til hvilken betydning legal tech har for ny advokatlov. Sivertsen møtte blant annet representanter fra CELL-miljøet.

Publisert 5. nov. 2019 08:35

En robot avslår søknaden din om familiegjenforening, eller forteller deg utfallet av klagen du har anlagt mot banken – før klagen er sendt. Kunstig intelligens er blitt en del av jussen.