Tidligere arrangementer

Tid og sted: 18. jan. 2019 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved Karoline Haug

Tid og sted: 18. jan. 2019 11:00 - 12:15, Castbergs bibliotek, 3. etasje i Domus Bibliotheca

Ian Smith, from The Chambers of Andrew Mitchell QC, gives a talk about victims' rights in the English criminal system. 

Tid og sted: 17. jan. 2019 13:30 - 18:00, Gamle Festsal, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

17 January 2019

Tid og sted: 15. jan. 2019 12:15 - 13:00, Domus Media østfløy, 1.etasje, petroleums- og energirettens møterom

Innledning ved Henrik Inadomi, Senior Vice President Legal & Compliance i Kværner

Tid og sted: 11. jan. 2019 12:30 - 13:30, Domus Media, Lødrups kjeller
Tid og sted: 10. jan. 2019 13:15 - 15:00, Rom 770, Domus Nova

Stipendiat John Todd ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Tid og sted: 10. jan. 2019 10:15 - 11. jan. 2019 13:30, Gamle Festsal, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

Velkommen til Privatrettssymposiet 2019 - Institutt for privatretts nyttårssymposium

Utsnitt fra bokomslaget
Tid og sted: 8. jan. 2019 15:00 - 17:00, Juridisk bibliotek, Domus Bibliotheca

Velkommen til lansering av boken Okkupasjonstidens Høyesterett av Hans Petter Graver.

Tid og sted: 8. jan. 2019 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom i Norwegian-saken (HR-2018-2371-A), avsagt 12. desember 2018.

Tid og sted: 7. jan. 2019 14:00 - 9. jan. 2019 17:00, St. Olavs plass 5, rom 540

Senter for rettsinformatikk tilbyr kurs om personvernforordningen, fordelt på tre ettermiddagsøkter. Kurset vil få preg av undervisning på «passe nivå»: Vi vil verken gi deltakerne overflatiske forklaringer eller drukne dem i detaljer!

Tid og sted: 4. jan. 2019 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innleiing ved professor Ernst Nordtveit, UiB

Tid og sted: 20. des. 2018 12:00 - 13:00, Lødrups Kjeller

Årets siste faglunsj-samling for forskergruppens medlemmer.

 

 

Tid og sted: 19. des. 2018 12:15 - 13:15, Domus Nova, room 571

PluriCourts Lunch Seminar with Erik Røsæg.

Tid og sted: 18. des. 2018 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje Domus Bibliotheca

Instituttleder Inger Johanne Sand inviterer til julelunsj, velkommen!

Tid og sted: 14. des. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innleder: stud.jur. Ole Jørgen Kråkenes

Tid og sted: 13. des. 2018 12:15 - 13:00, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett

Dr. Justyna Nawrot teaches at the University of Gdańsk and is in the process of completing her habilitation (second doctoral degree) on maritime safety. She will discuss maritime safety as an emerging academic discipline (a system "in statu nascendi"). The direct objective of her project is a comparative analysis aiming at investigating whether the legal framework of maritime safety standards forms a distinctive, coherent legal system.

 

Tid og sted: 12. des. 2018 12:00 - 13:15, Domus Nova, room 571

PluriCourts Lunch Seminar with Dan Keleman.

Please note that the lunch seminar will start at 12.00.

Tid og sted: 11. des. 2018 14:00 - 15:00, Room 571, Domus Nova, St. Olavs Plass 5, 0130 Oslo

PhD Fellow Nicola Strain will discuss the article The Continuing Impact of French Legal Culture on the International Court of Justice by Mathilde Cohen, University of Connecticut.

Tid og sted: 11. des. 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom om valgrett (HR-2018-1944-A), avsagt 11. oktober 2018.

Tid og sted: 11. des. 2018 11:00 - 16:00, Domus Media, Viggo Hastrøms sal ("Kjerka")

This seminar will seek to address some of the existing challenges for space law in the Norwegian, European and international perspective. We also wish to lay a foundation for future discussions of space law issues at the University of Oslo. Our speakers are Terje Wahl (Norwegian Space Center), Steven Freeland (Western Sydney University Law School), Alla Pozdnakova (Scandinavian Institute of Maritime Law), Katrin Nyman Metcalf (International Relations Committee of the European Space Agency), Alexander Soucek (European Space Agency), Kirsten Ullbæk Selvig (Ministry of Transport, Norway) and Mari Amanda Eldholm (European Centre for Space Law).

The seminar is open, but requires registration (closed Dec 2nd)  

Tid og sted: 10. des. 2018 14:00 - 16:00, Kjerka

Book presentation by Raul Sanchez Urribarri, La Trobe University.

Tid og sted: 10. des. 2018 09:00 - 17:00, Room: Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47, Oslo

Workshop for the planned Research Project "Data as a commodity".

Tid og sted: 7. des. 2018 12:00 - 13:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Christian Hauge, partner i Advokatfirmaet Wiersholm, innleder om Dispute Control og metodikken plattformen bygger på.

Tid og sted: 7. des. 2018 09:15 - 16:10, Hotel Bristol

Personvern - prinsipielt sett

Tid og sted: 6. des. 2018 13:30 - 15:30, Lødrups Kjeller, Domus Media

Workshop on how to apply for grants from the European Research Council (ERC), organized by PluriCourts and the Faculty of Law.