Kommende arrangementer

Tid og sted: 21. jan. 2019 - 22. jan. 2019, den Haag

Keep yourself updated with the latest EU energy law developments, deepen your knowledge and exchange experience with European colleagues.

Registration is now open on the NeVER website

Tid og sted: 22. jan. 2019 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Gøril Bjerkan ved institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Det offentliges ansvar for selvstendige oppdragstakere

Tid og sted: 22. jan. 2019 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Siv.øk. NHH, cand oecon og cand jur. Gøril Bjerkan ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Det offentligrettslige erstatningsansvar - virkeområde og ansvarsnorm. Basert på en presisering av offentlig servicevirksomhet og myndighetsutøvelse

Tid og sted: 22. jan. 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Dekan Dag Michalsen innleder om budsjettsituasjonen ved fakultetet og fremtidig organisering. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 22. jan. 2019 13:00 - 15:00, Seminarrom 770, Domus Nova

I en kriminalsak er bevis med på å bestemme utfallet i saken. Voldtektssaker blir ofte omtalt som vanskelig å bevise, eller som saker uten bevis. Hva er bevis og hva kan bevis bevise?

Tid og sted: 23. jan. 2019 12:15 - 13:00, Domus Nova, room 571

PluriCourts Lunch Seminar with Erik Røsæg.

Tid og sted: 23. jan. 2019 13:00 - 16:00, Room 571

Publish and Flourish seminar on how and where to get your publications published. 

Bilde av CAS´ Hearing Room
Tid og sted: 23. jan. 2019 15:00 - 17:00, Gamle festsal, Urbygningen

Med den erfarne CAS-dommeren Christoph Vedder som hovedinnleder gis vi et blikk inn i Den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS).

Tid og sted: 24. jan. 2019 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Sofie A. E. Høgestøl ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Individual and collective responsibility for international crimes

Tid og sted: 24. jan. 2019 11:15 - 15:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Master of Laws Sofie A. E. Høgestøl will be defending the thesis Seniority as an Element of Case Selection - A Study of Five Legal Frameworks that Have Governed the Selection of Cases at International Criminal Courts for the degree of Ph.D.

Tid og sted: 24. jan. 2019 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Sofie A. E. Høgestøl ved Norsk senter for menneskerettigheter  vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:

Seniority as an Element of Case Selection - A Study of Five Legal Frameworks that Have Governed the Selection of Cases at International Criminal Courts

Tid og sted: 25. jan. 2019 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Postdoktor Eivind Junker, NTNU innleder om innholdet i den reviderte statlige planretningslinjen (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

Tid og sted: 29. jan. 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Spesialbibliotekar Johan Aimo Soilammi Jørgensen leder oss gjennom et fokusgruppearbeid om plassering av bibliotekets samling i nytt lokale i Domus Juridica. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 30. jan. 2019 12:15 - 13:15, Room 571

PluriCourts Lunch Seminar with Professor Steven Ratner.

Tid: 30. jan. 2019 12:15 - 18:00

Arbitration - philosophical perspectives.

Tid og sted: 31. jan. 2019 12:00 - 13:30, Domus Media, East Wing, 1st floor, meeting room Petroleum and Energy Law

The research group for International Law and Governance welcomes Professor Steven Ratner, University of Michigan Law School to present a draft paper on the norm of non-aggravation in international law.

Tid: 31. jan. 2019 12:00 - 13:30

Leginvest, PluriCourts, iCourts and the German Development Institute invites to the launch of PluriCourts Investment Treaty Arbitration Database (PITAD).

Tid og sted: 31. jan. 2019 12:00 - 18:00, Professorboligen

International investment law and arbitration is the subject of growing empirical inquiry. Drawing on a wide range of disciplines and different qualitative, quantitative and computational methods, the research has shed light on burning public policy debates, puzzles in actor behavior, and trends in institutional and legal developments.

The conference is hosted by LEGINVEST, a Research Council of Norway-financed project, Pluricourts Centre of Excellence, Faculty of Law, University of Oslo in collaboration with iCourts and the German Development Institute

Tid: 1. feb. 2019 09:00 - 10:45
Tid og sted: 1. feb. 2019 09:00 - 2. feb. 2019 14:00, Professorboligen

The ISDS Academic Forum, together with PluriCourts Centre for Excellence (LEGINVEST) and Forum for Law & Social Science at the University of Oslo, will host a workshop on reforming international investment arbitration in Oslo 1-2 February 2019. 

Tid og sted: 1. feb. 2019 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved postdoktor Viktor Weber

Tid og sted: 4. feb. 2019 09:00 - 12:00, Kjerka, Domus Media, University of Oslo

In order to tackle our sustainability challenges, multi-actor collaboration have been put forward as an important process for change. At this workshop we will discuss drivers and barriers to organisational change, integrating business expertise and our latest research. 

Tid og sted: 5. feb. 2019 14:00 - 15:00, Room 571

PhD Fellow Emma Brandon will give an introduction to 'Rethinking the Supremacy of International Law' by André Nollkaemper.

Winston Churchill with other Allied Commanders following the Cruiser Mk IIA CS (A10) tank demonstration.
Tid og sted: 6. feb. 2019 15:30 - 18:30, Professorboligen, Universitetshagen

Verdien av menneskeliv må veies mot økonomisk rasjonalitet i filmen "A Hijacking".

Vi viser filmen fulgt av debatt.

Tid og sted: 8. feb. 2019 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Innledning ved førsteamanuensis Svenn Jensen, Oslo Met

Foredraget vil bli holdt på engelsk.