Forskernettverk

Forskernettverk ved fakultetet

Europarettsnettverket  er et fakultetsnettverk for forskere ved dette og andre fakultet med europarettslig interesse. Europarett omfatter EU/EØS-rett, annen europeisk rett og komparativ rett.

 

Andre forskernettverk

Andre forskernettverk som forskere ved vårt fakultet inngår i:

SARFaL

Publisert 29. apr. 2010 15:03 - Sist endret 22. des. 2017 08:43