English version of this page

Generelt om opptak på ph.d.-programmet

Det er felles krav til opptak på ph.d.-programmet uavhengig av om du blir ansatt som stipendiat ved UiO eller ikke.

Krav til opptak

For å bli opptatt til ph.d.-programmet kreves mastergrad i rettsvitenskap, herunder kriminologi og rettssosiologi, eller tilsvarende universitets- eller høyskoleutdannelse.Karaktergrensen for opptak på ph.d.-utdanningen er høy. Normalt bør søkeren ha et resultat som plasserer vedkommende blant de 10-15 prosent beste i faget. Masteroppgaven bør også være i øverste sjikt. Utenlandsk utdanning må dokumenteres. Se for øvrig rutinebeskrivelsen for opptak.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen skal være en del av søknaden både når du søker på stipendiatstillinger og når du søker opptak på ph.d.-programmet uten ansettelse. Det legges stor vekt på prosjektbeskrivelsen når søknaden vurderes. Det er utarbeidet en mal for prosjektbeskrivelsen.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning må fremlegge følgende dokumentasjon på utdanningen slik at fakultetet kan vurdere om utdanningen fyller opptakskravene:

  • vitnemål/diplom samt en beskrivelse av hvordan studiet er bygd opp
  • karakterutskrifter som viser karakter og oversikt over lærerstedets karaktersystem

Vitnemål/diplom og karakterutskrifter må foreligge på originalspråket og all dokumentasjon skal være oversatt til norsk eller engelsk av en autorisert translatør.
Kopier av vitnemål/diplom må være bekreftede kopier.

Publisert 8. mai 2015 07:59 - Sist endret 7. mars 2017 15:34