Arbeidsrett

Arbeidsrett er et omfattende fagfelt, som har forbindelseslinjer med en rekke andre rettsområder. To særegne kontraktstyper står sentralt – arbeidsavtaler og tariffavtaler – men arbeidsrett spenner langt videre og omfatter både privat- og offentligrettslige emnefelter, prosessrett og internasjonal privatrett, europeisk rett og folkerett. Ved Institutt for privatrett er forskning innenfor dette feltet organisert i forskergruppen Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål (Arbeidsrettsgruppen).

Arbeidsavtaler og tariffavtaler står sentralt i arbeidsrett. Foto: stock.xchnge

Undervisning

Det er tre undervisningsfag innenfor fagfeltet arbeidsrett: Kollektiv arbeidsrett, som undervises hvert vårsemester, og Individuell arbeidsrett, som undervises hvert høstsemester. Det gis undervisning i begge fagene som grunnemne på bachelornivå og som valgemne i 4. eller 5. år av masterstudiet. Det undervises også i valgemnet European Labour Law (masternivå). Fagansvaret for arbeidsrett ligger ved Institutt for privatrett.


Kollektiv arbeidsrett:
JUR1512 (bachelornivå)
JUS5512 (masternivå)


Individuell arbeidsrett:
JUR1511 (bacherlornivå)
JUS5511 (masternivå)


European Labour Law:
JUS5870


Emner for masteravhandling

Det er en lang rekke temaer, på mange ulike delområder, som kan være aktuelle for masteroppgaver. Her finnes en oversikt over endel slike emner:

Emnebank for masteroppgaver

Emner i arbeidsrett for vit.ass.-avhandlinger (pdf)
 

Arbeidsrettslige publikasjoner og avhandlinger

Medlemmene i forskergruppen Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål (Arbeidsrettsgruppen) har publisert en rekke arbeider. Se oversikt over publiserte bøker, bokkapitler og artikler i perioden 2006 - 2016. Oversikt over nyere publikasjoner finner du på Arbeidsrettsgruppens nettsider.
 

Det er skrevet et stort antall studentavhandlinger gjennom årene.
I nordisk sammenheng er det også skrevet en rekke Ph.D. og doktorgradsavhandlinger i arbeidsrett. Her finner du en oversikt over slike avhandlinger fra 1990 (pdf).
 

Eksamensoppgaver i arbeidsrett

Her ligger eksamensoppgaver innen arbeidsrett fra de siste årene:

Kollektiv arbeidsrett:
JUR1512 (bachelornivå), JUS5512 (masternivå)

Individuell arbeidsrett:
JUR1511 (bacherlornivå), JUS5511 (masternivå)

 

Arrangementer

Arbeidsrettsgruppen arrangerer faglunsjer og seminarer om temaer knyttet til forskningsfeltet arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål. Flere av arrangementene er åpne for alle interesserte, se oversikt over kommende og tidligere arrangementer.  

 

 

Publisert 6. okt. 2008 14:43 - Sist endret 2. aug. 2018 09:00