Prøveforelesning: Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes

Cand.jur. Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Regjeringsadvokatens betydning for rettssikkerheten i forvaltningen, for menneskerettighetenes gjennomslag og for prøvingen av lovers grunnlovsmessighet.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Gørill Arnesen.

 

Publisert 20. nov. 2009 23:41 - Sist endret 16. juli 2014 10:41