Om Institutt for offentleg rett

Tal og fakta

Institutt for offentleg rett (IOR) er det største norske fagmiljøet innen offentleg rett og folkerett.

Finn fram på instituttet

Bygningar, adresser, område og kart.

Strategi

Strategidokumenter, årsrapporter og andre styringsdokumenter.

Arrangementer

22. sep. 2021 12:30, Rettshistorisk samling, 1. etg. Domus Bibliotheca
22. sep. 2021 16:30, CAS (Tårnrommet), DNVA - Drammensveien 78, Oslo