Fakultetsstyret - medlemmer 2020

Faste representanter

Vararepresentanter for faste vitenskapelig tilsatte

  1. Professor Heidi Mork Lomell
  2. Professor Eirik Østerud
  3. Professor Beate Sjåfjell
  4. Førsteamanuensis Jakob Elster

Prodekan for forskning professor Vibeke Blaker Strand, har møte- og talerett i fakultetsstyret, og er vararepresentant for dekanens stedfortreder.

Vararepresentanter for midlertidig vitenskapelig tilsatte

  1. Stipendiat Birgit Hellesnes
  2. Stipendiat Dorina Damsa

Vararepresentanter for teknisk-administrativt tilsatte

  1. Seniorrådgiver Elisabeth Perioli Bjørnstøl
  2. Rådgiver Per Jørgen Ystehede

Vararepresentater for Juridisk studentutvalg

  1. Student Martin Jonassen
  2. Student Terje Hovet Horpestad 

 

 

Sekretær for fakultetsstyret: Eirik Haakstad

Publisert 7. jan. 2020 10:53 - Sist endra 6. mars 2020 16:11