Fakultetsstyret - medlemmer 2022

Faste representanter

Vararepresentanter for faste vitenskapelig tilsatte

  1. Professor Heidi Mork Lomell
  2. Professor Eirik Østerud
  3. Professor Beate Sjåfjell
  4. Førsteamanuensis Jakob Elster

Prodekan for studie, professor Marianne Jenum Hotvedt, har møte- og talerett i fakultetsstyret, og er vararepresentant for dekanens stedfortreder.

Vararepresentanter for midlertidig vitenskapelig tilsatte

  1. Stipendiat Tomas Midttun Tobiassen
  2. Stipendiat Rose Elisabeth Boyle

Vararepresentanter for teknisk-administrativt tilsatte

  1. Seniorrådgiver Elisabeth Perioli Bjørnstøl
  2. Seniorrådgiver Per Jørgen Ystehede

Vararepresentater for Juridisk studentutvalg

  • Student Johann Bull-Berg
  • Student Sondre Aarflot Saksvik

 

Sekretær for fakultetsstyret: Eirik Haakstad

Publisert 7. jan. 2020 10:53 - Sist endra 10. aug. 2022 10:38