Forskergrupper og forskningsområder

Fakultetet har det største og bredeste rettsvitenskapelige forsknings­miljøet i Norge, samt et sterkt kriminologisk og rettssosiologisk fagmiljø. I tillegg til instituttenes forskningsområder, har fakultetet identifisert seksten satsningsområder. Disse ivaretas av forskergrupper som består av forskere fra flere av fakultetets enheter.

Forskergrupper

Tidligere forskergrupper

Instituttenes forskningsområder

Kriminologi og rettssosiologi

Offentlig rett

Privatrett

Sjørett

Menneskerettigheter 

Forskningsprosjekter og PhD-prosjekter ved Norsk senter for menneskerettigheter

Europarett

Forskning ved Senter for europarett

Publisert 29. okt. 2009 19:35 - Sist endret 8. juni 2017 13:20