Forskergrupper og forskningsområder

Fakultetet har det største og bredeste rettsvitenskapelige forsknings­miljøet i Norge, samt et sterkt kriminologisk og rettssosiologisk fagmiljø. I tillegg til instituttenes forskningsområder, har fakultetet identifisert seksten satsningsområder. Disse ivaretas av forskergrupper som består av forskere fra flere av fakultetets enheter.

Tverrfakultære satsninger

Gjennom arbeidet med faglige prioriteringer identifiserte Universitetet i Oslo syv tematiske områder som skal styrkes med tverrfaglige forskningssatsninger. Det juridiske fakultet er med på seks av disse tverrfakultære forskningsområdene.

Forskergrupper

Tidligere forskergrupper

Instituttenes forskningsområder

Kriminologi og rettssosiologi

Offentlig rett

Privatrett

Sjørett

Menneskerettigheter 

Europarett

Forskning ved Senter for europarett

Publisert 29. okt. 2009 19:35 - Sist endret 15. mars 2017 07:41