English version of this page

Selskaper, markeder og bærekraft

Forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen) er Det juridiske fakultets forum for rettsforskning om selskaper og markeder. Selskapsrettsgruppen bidrar til rettsutvikling nasjonalt, europeisk og internasjonalt. Dette gjør vi både med et næringslivsperspektiv og med et reguleringsperspektiv, hvor vi søker en dypere forståelse av rettsreguleringen for å kunne bidra til å gjøre denne mer hensiktsmessig for de involverte aktører og interesser, og mer effektiv ut fra et formålsorientert samfunnsøkonomisk perspektiv.

Foto: Colourbox.com

Forskergruppens faglige mål og tematiske satsingsområder

Etter fem vellykkede år som forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø (2012-2016), fortsetter vi vårt arbeid under navnet Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen).

Selskapsrettsgruppens tre tverrgående faglige mål for 2017-2021:

  • Metodeutvikling
  • Rettsutvikling
  • Å bidra til bærekraft

Selskapsrettsgruppens tre prioriterte tematiske satsingsområder for perioden 2017-2021:

  • Selskaper, konsern og nettverk
  • Investorer, finans og markeder
  • Det offentlige som markedsaktør

De tre prioriterte satsingsområdene er integrert i hverandre på en rekke viktige punkter, slik det også vil fremgå av våre prosjekter.

Rekruttering

Forskergruppen ønsker alle som forsker på den rettslige reguleringen av selskaper og markeder velkommen som medlemmer, både forskere med tradisjonell selskapsrettslig fokus og forskere med videre perspektiv. Vi ønsker potensielle søkere til vit.ass-, stipendiat- og postdoktorstillinger velkommen til å ta kontakt for å diskutere aktuelle temaer.

 

Publisert 2. jan. 2012 16:03 - Sist endret 6. mai 2022 09:11

Kontakt

Forskergruppens ledelse

Leder:
Professor Beate Sjåfjell
Nestleder:
Professor Jukka Mähönen

Administrasjon og webansvarlig

Seniorkonsulent Mona Østvang Ådum

Vertsinstitutt

Institutt for privatrett

Meld deg på vår e-postliste

Sosiale medier