English version of this page

Selskaper, markeder og bærekraft

Forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen) er Det juridiske fakultets forum for rettsforskning om selskaper og markeder. Selskapsrettsgruppen vil bidra til rettsutvikling nasjonalt, europeisk og internasjonalt på våre områder. Dette vil vi gjøre både med et næringslivsperspektiv og med et reguleringsperspektiv, hvor vi vil søke en dypere forståelse av rettsreguleringen for å kunne bidra til å gjøre denne mer hensiktsmessig for de involverte aktører og interesser, og mer effektiv ut fra et formålsorientert samfunnsøkonomisk perspektiv.

Foto: Colourbox.com

Forskergruppens faglige mål og tematiske satsingsområder

Etter fem vellykkede år som forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø (2012-2016), fortsetter vi vårt arbeid under navnet Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen).

Selskapsrettsgruppens tre tverrgående faglige mål for 2017-2021:

  • Metodeutvikling
  • Rettsutvikling
  • Å bidra til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft

Selskapsrettsgruppens tre prioriterte tematiske satsingsområder for perioden 2017-2021:

  • Selskaper, konsern og nettverk
  • Investorer, finans og markeder
  • Det offentlige som markedsaktør

De tre prioriterte satsingsområdene er integrert i hverandre på en rekke viktige punkter, slik det også vil fremgå av våre prosjekter.

Rekruttering

Forskergruppen ønsker alle som forsker på den rettslige reguleringen av selskaper og markeder velkommen som medlemmer, både forskere med tradisjonell selskapsrettslig fokus og forskere med videre perspektiv. Vi ønsker potensielle søkere til vit.ass-, stipendiat- og postdoktorstillinger velkommen til å ta kontakt for å diskutere aktuelle temaer.

 

Publisert 2. jan. 2012 16:03 - Sist endret 11. mars 2020 12:28