Institutt for offentlig retts skriftserie - Side 2

Publisert 17. nov. 2010 15:52

- En rettslig fremstilling og rettspolitisk vurdering

Av Andreas Hjelseth Lowzow

Publisert 29. sep. 2010 13:37

- Informasjonsutvekslingsavtaler i skatteretten

Av Ane N. Nordby

Publisert 29. sep. 2010 13:33

Religionsfrihet og grunnlovskonservatisme 1814-1956

Av Ulrik Sverdrup-Thygeson jr.

Rettshistoriske studier nr. 21

Publisert 8. mars 2010 09:05

Generelle og spesielle regler om dagpenger under arbeidsløshet.

Av Martine Refsland Kaspersen.

Publisert 26. jan. 2010 08:41

Av Jens Johannes Andenæs

Publisert 26. jan. 2010 08:41

Tomtefeste i Norge fra middelalderen til ca. 1700

Av Olav A. Røssaak

Rettshistoriske studier nr. 20

Publisert 13. jan. 2010 09:40

- det nye klageorganet i NAV

Av Endre S. Refsdal

Avhandlinga drøftar personelle, prosessuelle og materielle rettspørsmål som styrer verksemda til NAV Klageinstans – det nye klageorganet i NAV.

Publisert 10. nov. 2009 09:57

Ein studie med utgangspunkt i domstolsprøvinga i Noreg og England

Av Sigbjørn Tenfjord

Avhandlinga omhandlar prøving av forvaltningsvedtak i Noreg og England.

Publisert 12. feb. 2009 09:05

Av Andreas Kravik

Publisert 3. feb. 2009 14:39

Outlines of his legal philosophy within Italian legal culture

Publisert 3. feb. 2009 13:42

A study on the Supplementarity Requirement for the Flexibility Mechanisms of the Kyoto Protocol

Miljørettslige studier nr. 32

Publisert 3. feb. 2009 13:41

Av Henriette Sinding Aasen

Publisert 3. feb. 2009 13:38

Den rettslige betydningen av barnespesifikk tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling i asylsaker, herunder barns returvern.

Av Elisabeth Gording Stang

Publisert 21. jan. 2009 14:03

Offentlige grunnskolers kompetanse til å regulere elevers atferd.

Av Kjersti Botnan Larsen

Publisert 12. sep. 2008 09:07

Integrert forebygging og begrensning av forurensning og krav til anvendelse av beste tilgjengelige teknikker

Av Eldbjørg Håkonsen Martinsen

Publisert 10. sep. 2008 13:04

Om tilbakekall av offentlige tillatelser etter forvaltningsrettens ulovfestede omgjøringsregel.

Av Vincent Tsang