Forskningsaktuelt - Side 3

Publisert 5. apr. 2016 15:15

I arbeidet med å skape internasjonal rettferdighet, er det uklart hvem rettferdigheten er ment for.

Publisert 18. mars 2016 10:40

Transnasjonalt politiarbeid krever at politibetjentene evner å håndtere både kulturelle og sosiale forskjeller innad i organisasjonen. Dette byr på utfordringer, viser forskning.

Publisert 22. feb. 2016 09:44

Det er lett å tenke at politiets kontroll av innvandring er et helt nytt fenomen. Men før var det svensker som ble sett på som en trussel mot velferdsstaten.

Publisert 15. feb. 2016 13:30

Barn i Norge møter daglig på utfordringer når deres juridiske kjønn ikke stemmer overens med egen kjønnsidentitet. I Norge har ikke barna lov til å skifte kjønn før de er 18 år. Nå har det kommet et nytt lovforslag.

Publisert 4. feb. 2016 10:10

Det norske samfunnets syn på kjønn og kjønnsroller har endret seg mye siden verdens første person skiftet kjønn på 1930-tallet. Hvordan folk får lov til å skifte juridisk kjønn har imidlertid vært nærmest uendret.

Publisert 1. feb. 2016 15:12

Internt i politiet finnes mange sterke og ulike oppfatninger om permanent bevæpning. Uenighetene kommer ikke klart nok fram i media, mener forsker. 

Publisert 12. jan. 2016 10:02

Utvisning er ikke en strafferettslig reaksjon. Allikevel brukes det i økende grad som kriminalitetskontroll, påpeker kriminologer.

Publisert 11. des. 2015 16:42

Forteljingar om rusbruk styrkar fellesskapskjensle og formar identitet.

Tungindustriområde
Publisert 23. nov. 2015 13:19

Doktorgradsstudent Rosa Manzo advarer mot overdrevne forventninger til de kommende klimaforhandlingene i Paris. Hun forsker på hvordan man kan organisere det kommende klimarettslige systemet.

Publisert 18. nov. 2015 08:27

Skuespilleren skaper et åndsverk når hun står på scenen og spiller sin rolle. Hun gjør om en tekst til en levende rollefigur. Men om hun eier rettighetene til sin prestasjon er ikke åpenbart.

Publisert 16. nov. 2015 16:04

Hva skjer når våpnene tier? Dette diskuteres I en ny bok der SMR-professor Nils A Butenschøn er blant forfatterne. 

Publisert 4. nov. 2015 12:54

- kvinner i motstandsgruppa Osvald blei etter krigen forfylgt av norske styremakter. Dei var kun nokre få av kvinnene i Noreg som krigen aldri tok slutt for.

Publisert 15. sep. 2015 10:02

Når politikarane gir grønt lys for fleire småkraftverk og eksisterande kraftverk vert utvida, kjem bønder og bygdefolk dårleg ut.

Grafikk: bølger, vindmøller og fabrikkpiper
Publisert 6. aug. 2015 09:00

For mye bruk av skjønn gjør at økologiske verdier taper mot økonomiske interesser, mener forsker.

Publisert 30. juni 2015 13:40

Eldre blir stadig yngre, og mentale og fysiske evner går sjeldent ut på dato. Derfor kan absolutte aldersgrenser i arbeidslivet ikke lenger forsvares, hevder forsker.

Publisert 15. juni 2015 13:13

Når to bedrifter fra to ulike land skal inngå en avtale, må de bestemme spillereglene for samarbeidet.  De må bli enige om de skal bruke avtaleregler  fra ett av landene eller om de skal velge et tredje land.

Publisert 4. juni 2015 12:38

Finnes det en «rett til fred»? Neppe i rettslig forstand, mener ekspertene. Likevel kan folkeretten være et godt redskap for å fremme fred.

Publisert 12. mai 2015 13:02

EU sitt grensekontrollbyrå, Frontex, har ansvaret for å beskytte yttergrensene til Europa. Bare i fjor anslo ulike frivillige organisasjoner at over 3.000 mennesker mistet livet i forsøket på å krysse Middelhavet.

Publisert 27. feb. 2015 10:35

Ekstreme ytringar på nett nyttast som viagra for menn som er usikre på eigen manndom, syner masteroppgåve.

Publisert 12. jan. 2015 10:18

Narkotika assosieres gjerne med svake samfunnsgrupper. Amfetamin brukes derimot også av snekkeren som arbeider dobbelt skift for å bli ferdig i tide.

Publisert 4. des. 2014 14:34

Professor Kirsti Strøm Bull møtte på UiOs adventkonsert 30. november fullstendig uvitende og uforberedt på at hun skulle få årets velferdspris fra UiO. - Kirsti er en verdig prisvinner på alle måter, forteller kolleger, studenter og stipendiater ved instituttet.

 

Publisert 29. okt. 2014 11:40

Dommernes rolle i en rettsstat er å dømme etter loven. Spørsmålet er om  lovens ord og dommerens samvittighet er på samme lag.

Publisert 10. okt. 2014 17:02

Den pakken med lovendinger på diskrimineringsfeltet som Stortinget vedtok i 2013 gir et mindre presist redskap i arbeidet for å fjerne diskriminering fra samfunnet, ikke minst diskriminering basert på kjønn.

Publisert 27. aug. 2014 14:51

For mye byråkrati og uklart lovverk svekker fortsatt rettssikkerheten til psykisk utviklingshemmede, viser ny avhandling.

Publisert 21. aug. 2014 10:02

SMRs  kjernevirksomhet vil også i årene fremover omfatte forskning og undervisning om menneskerettigheter, og internasjonalt orientert programvirksomhet. Dette fremgår av senterets strategi for 2015 – 2018, som nå er klar.