Tidligere disputaser

Bildet kan inneholde: halskjede, ansikt, hår, yttertøy, smil.
Tid og sted: 22. juni 2021 11:3015:00, zoom

Cand.psych. Kristina Kepinska Jakobsen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Objektivitet og empati i avhør av fornærmede - en kvalitativ undersøkelse av norske politiavhør

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, kinn, hud.
Tid og sted: 14. juni 2021 11:3015:00, zoom

Master i rettsvitenskap Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forebyggende bruk av overvåkingsmetoder i beskyttelsen av nasjonal sikkerhet

Original tittel: Preventive Use of Surveillance Measures in the Protection of National Security. A normative and comparative study of Dutch, Norwegian and Swedish law 

Disputasen vil foregå på engelsk. 

Bildet kan inneholde: jeans, smil, dress skjorte, erme, gest.
Tid og sted: 11. juni 2021 11:1515:00, zoom

Master i administrasjons- og organisasjonsvitenskap Martin Nøkleberg ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Policing global hubs – A study of the Norwegian airport and maritime port security environments.

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 7. juni 2021 11:1515:00, zoom

Master i rettsvitenskap Irina Fodchenko ved Nordisk institutt for sjørett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Legal Framework for Offshore Petroleum Operations in the Barents Arctic

Bildet kan inneholde: briller, panne, smil, skjorte, visjon omsorg.
Tid og sted: 30. apr. 2021 11:1515:00, zoom

John Todd-Kvam ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Understanding desistance and penality in Norway: discourses, practices and experiences

 

Bildet kan inneholde: person, hår, kinn, leppe, hake.
Tid og sted: 22. apr. 2021 11:1515:00, zoom

Cand. Jur. Anette Pernille Hemmingby ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold.

Bildet kan inneholde: skjorte, panne, hår, smil, hake.
Tid og sted: 23. mars 2021 11:1515:00, zoom

LLM Domenico Zipoli ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Power of Engagement: Assessing the Effectiveness of Cooperation between UN Human Rights Treaty Bodies and National Human Rights Institutions

Bildet kan inneholde: panne, yttertøy, bokhylle, skjegg, hylle.
Tid og sted: 19. mars 2021 11:3015:00, zoom

Cand. Jur (UiB), M.Sc. internasjonale relasjoner (LSE) Jørgen Sørgard Skjold ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Countermeasures in International Law  - Function, Limits and Systemic Relevance

Disputasen vil foregå på engelsk 

Bildet kan inneholde: klær, briller, briller, visjon omsorg, leppe.
Tid og sted: 12. feb. 2021 11:3015:00, zoom

Master i rettsvitenskap Johannes Hygen Meyer ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Fra årsak til ansvar. En analyse av erstatningsrettens årsakskrav i historisk, komparativt og teoretisk perspektiv

Bildet kan inneholde: skjerf, gul, nakke, mote tilbehør.
Tid og sted: 13. nov. 2020 11:1515:00, zoom

Cand.polit Hilgunn Olsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Narkotikapolitikk og skadereduksjon. Dilemmaer i politiarbeid, rusbehandling og sprøyterom

Bildet kan inneholde: topp, hår, frisyre, hake, panne.
Tid og sted: 8. okt. 2020 11:3015:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Aled Dilwyn Fisher har vært tilknyttet ph.d.- programmet European doctorate in law and development (EDOLAD). Han vil forsvare sin avhandling for graden ph.d som er en fellesgrad mellom Universitetet i Edinburgh og Universitetet i Oslo: Levende rettigheter på en døende planet: Rollene til lovfestede rettigheter i utvikling og systemendring i møte med sosiale og økologiske kriser gjennom Indias National Rural Employment Guarantee Act (NREGA).

Original tittel: Living rights on a dying planet: The roles of legislated rights in development and systemic change in response to socioecological crises through the Indian National Rural Employment Guarantee Act (NREGA).

Disputasen vil foregå på engelsk.

Bildet kan inneholde: klær, ansikt, hår, øyenbryn, leppe.
Tid og sted: 2. okt. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master i rettsvitenskap Rosa Manzo ved Instiutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Equity as a legal concept and its role in the development of international law on climate change

Disputasen vil foregå på engelsk 

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hake, hode, panne.
Tid og sted: 24. sep. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand.jur Kai Spurkland vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forsvarets bistand til politiet: En studie av de rettslige rammene for operativ bistand fra Forsvaret til politiet

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hake, panne.
Tid og sted: 22. sep. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master i rettsvitenskap Astrid Iversen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:Likebehandling av kreditorar ved restrukturering av statsgjeld 

Original tittel: Intercreditor equity in sovereign debt restructuring

Disputasen vil foregå på Engelsk. 

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, frisyre, hake.
Tid og sted: 27. aug. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i kriminologi Anja Emilie Kruse ved Institutt for Kriminologi og rettsosiologi og ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) vil forsvare sin avhandling for graden Phd: The Why, the Who and the Wherefore. Explanations, self-change and social friction in men’s narratives of sexual violations

Disputasen vil foregå på engelsk. 

Bildet kan inneholde: person, hvitkrage-arbeider, hake, business, blond.
Tid og sted: 17. juni 2020 11:1515:00, zoom

Master i Naturvitenskap Hanna Ahlström ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Hvordan inkludere bærekraft i EUs selskaps- og finansmarkedsrett - En systemtilnærming

Original tittel: Achieving Sustainability in EU Business and Financial Market Law- A Systems Thinking Approach  

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hvit, frisyre.
Tid og sted: 4. juni 2020 11:1515:00, zoom

Master i rettsvitenskap Gunnhild Storbekkrønning Solli ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Ute av syne, ute av sinn - om rettigheter til og forvaltning av grunnvann i norsk rett

Bildet kan inneholde: person, hår, hake, panne, hvitkrage-arbeider.
Tid og sted: 12. mai 2020 11:1514:00, zoom

Master i rettsvitenskap Johan Vorland Wibye ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Phd.: Rettighetsanalyse

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hake, frisyre.
Tid og sted: 27. apr. 2020 13:1516:00, Zoom

Master i rettssosiologi Solveig Laugerud ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Legible Rape Victim: How Disciplinary Discourses in the Legal System Create a New Victim Identity

Bildet kan inneholde: person, hår, panne, øyenbryn, hake.
Tid og sted: 20. apr. 2020 11:1514:00, Zoom

LLM. Samson Yoseph Esayas ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Personvern- og konkurranserett i stordataens tidsalder. Kommersialiseringen av personopplysninger og dennes implikasjoner for grunnlaget for og avgrensningen av retningslinjene innen personvernrett og konkurranserett

Original tittel: Data Privacy and Competition Law in the Age of Big Data. The Commercialisation of Personal Data and Its Implications for the Foundations and Policy Boundaries of Data Privacy and Competition Law

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, business, offisielt.
Tid og sted: 16. apr. 2020 10:1513:00, Zoom

Cand. polit Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi og Politihøgskolen i Oslo vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Straff og velferd i fangebehandling av rusmiddelbrukere. En kvalitativ analyse av empowerment og samarbeid i norske rusmestringsenheter

Bildet kan inneholde: briller, eyewear, business, jobb.
Tid og sted: 25. feb. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; Omgjøring utenfor klagesak

Bildet kan inneholde: kvinne, ansikt, dame, portrett, svart og hvit.
Tid og sted: 21. feb. 2020 11:1515:00, Gamle festal, 1. etg.

Master i rettsvitenskap Yuliya Chernykh ved Instiutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Avtaletolkning i investeringsvoldgift

Original tittel: Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration

Disputasen vil foregå på Engelsk

Bildet kan inneholde: slips, herre, hvitkrage-arbeider, hake, dress.
Tid og sted: 11. feb. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Sjur Swensen Ellingsæter ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Kreditorprioritet og finansiell stabilitet: En studie av fremveksten og begrunnelsene for kreditorhierarkiet i EU/EØS-rettens bankinsolvensrett

Original tittel: Creditor Priority and Financial Stability: A study of the emergence and rationales of the creditor hierarchy in EU and EEA bank insolvency law  

Disputasen vil foregå på engelsk

Bildet kan inneholde: slips, offisielt, hake, panne, hvitkrage-arbeider.
Tid og sted: 5. des. 2019 11:1512:00, Theologisk eksamenssal, 2. etg. Domus Academica

Basang Wangdui ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Supervisory Role of the Board in China: A Comparative Study of Legal Evolution, Transplantation and Influence from Germany and the United States.