Forskningsprosjekter (avsluttede)

Senterets tverrfaglige forskningsmiljø studerer internasjonale menneskerettigheter utfra ulike metodiske, teoretiske og empiriske tilnærminger. Forskningsprosjektene ved senteret gjenspeiler den faglige og tematiske bredden hos forskerne.