Publikasjoner - Side 6

Omslag for CompLex 2004-05
Publisert 5. feb. 2019 09:47

International jurisdiction and consumer contracts - section 4 of the Brussels Jurisdiction Regulation

2004-05, Joakim S. T. Øren

Omslag for CompLex 2004-04
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Elektroniske spor fra mobiltelefoner - om politiets bruk og teleoperatørens lagring av data

2004-04, Christian Dahlgren

Omslag for CompLex 2004-03
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Arbeidsgivers adgang til å kontrollere og overvåke sine ansatte - Med hovedvekt på grunnvilkårene for behandling av personopplysninger i arbeidslivet

2004-03, Stefan Jørstad

Omslag for CompLex 2004-02
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Ansvarsfrihet for formidler ved formidling av informasjonstjenester - E-handelsdirektivets art. 12 - 14 og E-handelslovens §§ 15 - 19

2004-02, Bård Standal

Omslag for CompLex 2004-01
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høyskolene - innstilling fra Immaterialitetsutvalget, oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 31. januar 2000. Avgitt til Universitets- og høgskolerådet 8. oktober 2003.

2004-01

Omslag for CompLex 2003-09
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Rettslig klassifisering av digitale produkter og nettsteder - eksemplifisert ved Luganokonvensjonens bestemmelser om forbrukerkjøp

2003-09, Morten Foss

Omslag for CompLex 2003-08
Publisert 5. feb. 2019 09:47

User-centered privacy aspects in connection with location based services

2003-08, Christian B. Hauknes

Omslag for CompLex 2003-07
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Sceneinstruktørens opphavsrettslige stilling

2003-07, Edle Endresen

Omslag for CompLex 2003-06
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Opphavsrettslige aspekter ved nettbasert formidling av musikk

2003-06, Stig Walle

Omslag for CompLex 2003-05
Publisert 5. feb. 2019 09:47

LEA 2003 - The law and electronic agents - Proceedings of the second LEA workshop, 24th June 2003, in connection with the ICAIL 2003 conference (ninth international conference of artificial intelligence and law), Edinburgh, Scotland, UK

2003-05

Omslag for CompLex 2003-04
Publisert 5. feb. 2019 09:47

The law of electronic agents - Legal contributions to Alfebiite - A logical framework for ethical behaviour between infohabitants in the information trading economy of the universial information ecosystem, IST-1999-10298

2003-04, Jon Bing og Giovanni Sartor

Omslag for CompLex 2003-03
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Etableringslandsprinsippet - En analyse av E-handelsdirektivet art 3 og prinsippet om fri bevegelighet av tjenester ved elektronisk handel

2003-03, Jon Christian Thaulow

Omslag for CompLex 2003-02
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Hvorfor vokser norsk lovtidend? - en empirisk analyse av veksten

2003-02, Martin Støren

Omslag for CompLex 2003-01
Publisert 5. feb. 2019 09:47

IT i domstolene - En analyse av norske domstolers teknologianvendelse fra 1970 til 2001

2003-01, Even Nerskogen

Omslag for CompLex 2002-12
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Databasevern - Sui Generis-vern av sammenstillinger etter gjennomføringen av databasedirektivet og åndsverkloven § 43

2002-12, Lisa Vogt Lorentzen

Omslag for CompLex 2002-11
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Personopplysningsloven § 7 - En analyse av forholdet mellom personvern og ytringsfrihet slik det er uttrykt i personopplysningsloven § 7

2002-11, Karen Elise Haug Aronsen

Omslag for CompLex 2002-10
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Vegard Hagen - Pekeransvar - Spørsmålet om ansvar for publisering av pekere på verdensveven (World Wide Web)

Hans Marius Graasvold - Pekeransvaret - Straffe- og erstatningsansvar for publisering av pekere til informasjon på internett

2002-10, Vegard Hagen og Hans Marius Graasvold

Omslag for CompLex 2002-09
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Varemerkerettslige konflikter under .no - I hvilken grad kan registrering og bruk av et domenenavn medføre inngrep i en varemerkerett? Hvordan løses konflikter under .no i dag, og hva kan være en mer hensiktsmessig tvisteløsningsmekanisme i fremtiden?

2002-09, Silje Johannessen

Omslag for CompLex 2002-08
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Platekontrakten - Eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredning

2002-08, Øyvind Berge

Omslag for CompLex 2002-07
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Digitale mellomledds ansvar for videreformidling av ytringer - E-handelsdirektivet art. 12-14

2002-07, Just Balstad

Omslag for CompLex 2002-06
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Overføring av personopplysninger til tredjeland - Kravet til tilstrekkelig beskyttelse etter EU-direktivet om personvern art. 25

2002-06, Mona Naomi Lintvedt og Crhistopher J. Helgeby

Omslag for CompLex 2002-05
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Administrasjon av radiofrekvensspekteret - Rettslige problemstillinger knyttet til telemyndighetens forvaltning av frekvensressursene

2002-05, Øyvind Haugen

Omslag for CompLex 2002-04
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Utøvende kunstneres direkteoverføringer på internett - med hovedvekt på kringkastingsbegrepet

2002-04, Irina Eidsvold Tøien

Omslag for CompLex 2002-03
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter og høyskoler - innstilling fra et utvalg oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 31 januar 2000. Avgitt til Universistets- og høgskolerådet i oktober 2001.

2002-03

Omslag for CompLex 2002-02
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Bjarte Aambø - Opphavsrettslige rettsmangler - tredjemannens rettigheter til åndsverk som rettsmangel

Erlend Ringnes Efskind - Skjermbildets rettslige natur - Rekkevidden av visningsretten etter åndsverkloven § 20 ved skjermutlesning av billedkunstverk, fotografiske verk, fotografiske bilder og litterære tekster

2002-02, Bjarte Aambø og Erlend Ringnes Efskind