Publikasjoner - Side 6

Omslag for CompLex 2008-01
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Internet Search Engines' collecting and processing of web pages - from the perspective of Copyright law

2008-01, Ingvild Jørgensen

Omslag for CompLex 2007-05
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Gjennomgang av arkivretten

2007-05, Martin Rødland

Omslag for CompLex 2007-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Privacy & identity management - Data protection issues in relation to networked organisations utilizing identity management systems

2007-04, Thomas Olsen og Tobias Mahler

Omslag for CompLex 2007-03
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Personvern og transportsikkerhet - Personvernmessige spørsmål knyttet til tiltak for å sikre transportmidler mot fiendtlige anslag

2007-03, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2007-02
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Ida Otterstad - Fildeling og privatkopiering

René Stub-Christiansen - NorCERT: rettslig grunnlag, organisering, ansvarsforhold og regler for metodebruk

Cecilie Wille Søvik - Kontroll av ansattes e-post

2007-02, Ida Otterstad, René Stub-Christiansen og Cecilie Wille Søvik

Omslag for CompLex 2007-01
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Kontraktsregulering av domstolens kompetanse ved elektronisk handel - kometansemuligheter og -begrensninger i Brüsselforordningen (nr. 44/2001) artiklene 5.1 og 23 - avtaler om verneting og oppfyllelsessted

2007-01, Vebjørn Krag Iversen

Omslag for CompLex 2006-06
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Per Marius Slagsvold - Kunngjøringens betydning for lovers rettskraft

Kirill Miazine - Rettskilder og hyperstrukturer: Om alternative grensesnitt til rettslige informasjonssystemer

2006-06, Per Marius Slagsvold og Kirill Miazine

Omslag for CompLex 2006-05
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Retten til eget bilde - En redegjørelse, vurdering og sammenligning av den avbildedes rettsvern etter åndsverkloven § 45c, straffeloven § 390 og personopplysningsloven

2006-05, Maria Jongers

Omslag for CompLex 2006-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Legal, privacy and security issues in information technology vol. 2 - The first international conference on legal, privacy and security issues in IT - Hamburg, Germany April 30- May 2, 2006 - Proceedings

2006-04, Sylvia Mercado Kirkegaard

Omslag for CompLex 2006-03
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Legal, privacy and security issues in information technology vol. 1 - The first international conference on legal, privacy and security issues in IT - Hamburg, Germany April 30- May 2, 2006 - Proceedings

2006-03, Sylvia Mercado Kirkegaard

Omslag for CompLex 2006-02
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet -

2006-02, Are Vegard Haug

Omslag for CompLex 2006-01
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Anti-spam legislation between privacy and commercial interest - an overview of the European Union Legislation regarding the E-mail spam

2006-01, Dana Irina Cojocarasu

Omslag for CompLex 2005-07
Publisert 5. feb. 2019 09:48

En analyse av rekkevidden av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett

2005-07, Torgeir Kielland

Omslag for CompLex 2005-06
Publisert 5. feb. 2019 09:47

DRM og demokrati - argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endringen av åndsverksloven 2003-2005

2005-06, Jan Frode Haugseth

Omslag for CompLex 2005-05
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Digital Rights Management - promises, problems and alternative solutions

2005-05, Kristian Syversen

Omslag for CompLex 2005-04
Publisert 5. feb. 2019 09:47

 "The answer to the machine is in the machine" and other collected writings

2005-04, Charles Clark

Omslag for CompLex 2005-03
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Rettigheter til geografisk informasjon - Opphavsrett, databasevern og avtalepraksis

2005-03, Steinar Taubøll

Omslag for CompLex 2005-02
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Personvern og ytringsfrihet - Fotografering av siktede i straffesaker - et vern for ytringsfriheten?

2005-02, Anette Engum

Omslag for CompLex 2005-01
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Renessansen som unnfanget Corpus Iuris Civilis - Keiser Justinians gjenerobring av Romerriket

2005-01, Halvor Manshaus

Omslag for CompLex 2004-06
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Elektronisk dokumentfalsk

2004-06, Lars Christian Sunde

Omslag for CompLex 2004-05
Publisert 5. feb. 2019 09:47

International jurisdiction and consumer contracts - section 4 of the Brussels Jurisdiction Regulation

2004-05, Joakim S. T. Øren

Omslag for CompLex 2004-04
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Elektroniske spor fra mobiltelefoner - om politiets bruk og teleoperatørens lagring av data

2004-04, Christian Dahlgren

Omslag for CompLex 2004-03
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Arbeidsgivers adgang til å kontrollere og overvåke sine ansatte - Med hovedvekt på grunnvilkårene for behandling av personopplysninger i arbeidslivet

2004-03, Stefan Jørstad

Omslag for CompLex 2004-02
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Ansvarsfrihet for formidler ved formidling av informasjonstjenester - E-handelsdirektivets art. 12 - 14 og E-handelslovens §§ 15 - 19

2004-02, Bård Standal

Omslag for CompLex 2004-01
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høyskolene - innstilling fra Immaterialitetsutvalget, oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 31. januar 2000. Avgitt til Universitets- og høgskolerådet 8. oktober 2003.

2004-01