Aktuelle saker - Side 2

Publisert 23. nov. 2016 10:40

I det tverrfaglige forskningsprosjektet "Nordic Branding" skal fagpersoner fra hele Norden undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt, og deretter brukt i politikk, juss og i praksis.

Publisert 20. mai 2016 14:22

PluriCourts deltar i ordningen med akademisk praksis ved UiO som del av et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo, og Tabassom Fanaian som nylig begynte å arbeide hos PluriCourts er den første flyktningen som har fått plass på akademisk praksis ved UiO.

Publisert 4. aug. 2015 12:52

Morten Holmboe leverte sin avhandling "Fengsel eller frihet. Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner" til bedømmelse for graden ph.d. 24. juni 2015.

Publisert 11. juni 2015 08:31

Stipendiat Thomas Horn ved IOR leverte 10. juni sin avhandling "Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse: Rettspolitiske vurderinger".

Publisert 24. apr. 2015 09:43

Stipendiat Ragnar Nordeide ved IOR leverte 17. april sin avhandling "The Interaction Between the European Convention on Human Rights (ECHR) and other International Law. What Role for a Purposive Conception of the ECHR?".

Publisert 27. mars 2015 14:21

Stipendiat Tone Linn Wærstad ved IOR leverte 27. mars sin avhandling "Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic law, Private International Law and Human Rights Law".

Publisert 15. okt. 2013 13:42

Postdoktor Helga Aune får YS’ likestillingspris for 2013. Prisen er høyt verdsatt av personer og miljøer som jobber med likestilling. Aune får prisen for sitt mangeårige arbeid med hvordan jus kan brukes som redskap for å sikre likestilling.