Aktuelle saker - Side 2

Publisert 23. nov. 2016 10:40

I det tverrfaglige forskningsprosjektet "Nordic Branding" skal fagpersoner fra hele Norden undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt, og deretter brukt i politikk, juss og i praksis.

Publisert 20. mai 2016 14:22

PluriCourts deltar i ordningen med akademisk praksis ved UiO som del av et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo, og Tabassom Fanaian som nylig begynte å arbeide hos PluriCourts er den første flyktningen som har fått plass på akademisk praksis ved UiO.

Publisert 4. aug. 2015 12:52

Morten Holmboe leverte sin avhandling "Fengsel eller frihet. Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner" til bedømmelse for graden ph.d. 24. juni 2015.

Publisert 11. juni 2015 08:31

Stipendiat Thomas Horn ved IOR leverte 10. juni sin avhandling "Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse: Rettspolitiske vurderinger".

Publisert 24. apr. 2015 09:43

Stipendiat Ragnar Nordeide ved IOR leverte 17. april sin avhandling "The Interaction Between the European Convention on Human Rights (ECHR) and other International Law. What Role for a Purposive Conception of the ECHR?".

Publisert 27. mars 2015 14:21

Stipendiat Tone Linn Wærstad ved IOR leverte 27. mars sin avhandling "Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic law, Private International Law and Human Rights Law".