Aktuelle saker - Side 2

Publisert 11. juni 2015 08:31

Stipendiat Thomas Horn ved IOR leverte 10. juni sin avhandling "Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse: Rettspolitiske vurderinger".

Publisert 24. apr. 2015 09:43

Stipendiat Ragnar Nordeide ved IOR leverte 17. april sin avhandling "The Interaction Between the European Convention on Human Rights (ECHR) and other International Law. What Role for a Purposive Conception of the ECHR?".

Publisert 27. mars 2015 14:21

Stipendiat Tone Linn Wærstad ved IOR leverte 27. mars sin avhandling "Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic law, Private International Law and Human Rights Law".

Publisert 26. feb. 2015 11:01

Stipendiat Eivind Furuseth ved IOR leverte 12. februar sin avhandling "The relationship between domestic anti-avoidance rules and tax treaties"

Publisert 4. feb. 2015 15:38

Stipendiat Nino Tsereteli ved IOR leverte 29. januar sin avhandling "Legal Validity and Legitimacy of the Pilot Judgement Procedure of the European Court of Human Rights".

Publisert 30. jan. 2015 13:08

Stipendiat Maria Astrup Hjort ved IOR leverte 19. januar sin avhandling "Tilgang til bevis i sivile saker: Særlig om digitale bevis".

Publisert 21. jan. 2015 12:23

Denne uken lanseres EDOLAD-programmet: et nytt europeisk doktorgradsprogram innenfor temaet “law and development”.

Publisert 15. okt. 2013 13:42

Postdoktor Helga Aune får YS’ likestillingspris for 2013. Prisen er høyt verdsatt av personer og miljøer som jobber med likestilling. Aune får prisen for sitt mangeårige arbeid med hvordan jus kan brukes som redskap for å sikre likestilling.