English version of this page

Bøker - Side 2

Published Sep. 4, 2012 10:57 AM

The first book published on cargo insurance in Norway is written by two professors at the Scandinavian Institute of Maritime Law in Oslo, Trine-Lise Wilhelmsen and Hans Jacob Bull.

Publisert 4. sep. 2012 09:50

Vareforsikring har lenge vært et noe forsømt område i norsk rettsforskning. Derfor er det gledelig å ønske velkommen en moderne fremstilling i faget, skrevet av to av professorene ved Nordisk Institutt for sjørett, Trine-Lise Wilhelmsen og Hans Jacob Bull. 

Publisert 20. sep. 2011 13:50

Boken  handler om statlige kontraktsforpliktelser i internasjonal voldgift og undersøker hvordan kontraktskrav mot stater behandles i to parallelle voldgiftsprosesser. 

Published Sep. 20, 2011 11:21 AM

This book explores how contract claims against states are dealt with in the two parallel processes of investment treaty arbitration  and international commercial arbitration. 

Published June 27, 2011 4:04 PM

This title, recently published by the Institute of Maritime and Commercial Law, Åbo Academy University, focuses on the liabilities of public authorities and other actors. Erik Røsæg and Ellen Eftestøl-Wilhelmsson from the Scandinavian Institute of Maritime Law in Oslo have contributed. 

Published Mar. 28, 2011 4:00 PM

This is the first edition of a handbook in Norwegian hull insurance based on the Norwegian Marine Insurance Plan 1996 Version 2007 with a comparative look to English marine insurance. The authors are Trine-Lise Wilhelmsen and Hans Jacob Bull, both professors at the Scandinavian Institute of Maritime Law.

Publisert 15. mars 2011 15:46

Erstatning ses i lys av formål og hensyn til økonomisk effektivitet, derfor har boka  både et rettslig og et rettsøkonomisk perspektiv, forklarer professor Trine-Lise Wilhelmsen.  

Published Jan. 26, 2011 2:44 PM

This book reflects the maritime law as found in the Nordic countries. It  is based on the Norwegian book "Sjørett" (7th ed. 2010), which is the standard Scandinavian textbook on maritime law.

Publisert 24. jan. 2011 11:25

This book reflects the maritime law as found in the Nordic countries. It  is based on the Norwegian book "Sjørett" (7th ed. 2010), which is the standard Scandinavian textbook on maritime law.

Publisert 22. nov. 2010 11:54

Hvilke plikter har ulike aktører etter loven? Hvilke tiltak kan tilsynsmyndigheten iverksette når et skip ikke oppfyller regelverket? Hvilke handlinger eller unnlatelser kan straffes?

Publisert 9. nov. 2010 07:41

Avdeling for petroleumsrett har lansert boka Petroleumsloven på 912 sider med oppdaterte kommentarer. Den forrige utgaven beskrev en helt annen virkelighet innen petroleumsnæringa. 

Publisert 2. sep. 2010 10:47

Mikaela Björkholms bok tar for seg hvilket handlingsrom EU-statene har innenfor sjøarbeidsretten, sett i lys av EU-traktatens bestemmelser om fri bevegelse.

Publisert 1. mars 2010 13:23

”Sjørett” gir en fremstilling av hovedprinsippene i sjøretten, med hovedfokus på den privatrettslige sjøretten, sier forfatterne Thor Falkanger og Hans Jacob Bull.

Publisert 23. okt. 2009 15:42

This is the first edition of a handbook in Norwegian hull insurance based on the Norwegian Marine Insurance Plan 1996 Version 2007 with a comparative look to English marine insurance.

Publisert 23. okt. 2009 15:27

Forsinkelse i havn omhandler de spørsmål som oppstår når skip som er befraktet for en bestemt reise forsinkes i forbindelse med lasting eller lossing.

Publisert 23. okt. 2009 15:27

Boken tar opp risikofordelingen mellom transportøren og vareeieren ved transport av gods gjennom en norsk havn i rettslig og økonomisk belysning.

Publisert 23. okt. 2009 15:27