English version of this page

Bøker - Side 2

Publisert 18. sep. 2014 15:26

Boken inneholder kommentarer til skipsarbeidsloven av 2013 med tilhørende endringer i skipssikkerhetsloven. Sammen fastsetter de det arbeidsrettslige vernet til sjøs.

Publisert 10. des. 2013 12:04

I en ny bok argumenterer 34 forskere for at vi må utvikle nye rettsregler for å ivareta natur og miljø. Boken er et resultat av konferansen Rule of law for Nature, arrangert av Forskergruppe i naturressursrett i mai 2012.

Publisert 26. juni 2013 09:40

EØS-rett gir en innføring i hvordan Norge gjennom EØS-avtalen har blitt en del av rettsutviklingen i EU, hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført i norsk rett og hvilke utfordringer dette reiser for norske jurister.

Published Sep. 4, 2012 10:57 AM

The first book published on cargo insurance in Norway is written by two professors at the Scandinavian Institute of Maritime Law in Oslo, Trine-Lise Wilhelmsen and Hans Jacob Bull.

Publisert 4. sep. 2012 09:50

Vareforsikring har lenge vært et noe forsømt område i norsk rettsforskning. Derfor er det gledelig å ønske velkommen en moderne fremstilling i faget, skrevet av to av professorene ved Nordisk Institutt for sjørett, Trine-Lise Wilhelmsen og Hans Jacob Bull. 

Published June 27, 2011 4:04 PM

This title, recently published by the Institute of Maritime and Commercial Law, Åbo Academy University, focuses on the liabilities of public authorities and other actors. Erik Røsæg and Ellen Eftestøl-Wilhelmsson from the Scandinavian Institute of Maritime Law in Oslo have contributed. 

Publisert 22. nov. 2010 11:54

Hvilke plikter har ulike aktører etter loven? Hvilke tiltak kan tilsynsmyndigheten iverksette når et skip ikke oppfyller regelverket? Hvilke handlinger eller unnlatelser kan straffes?

Publisert 9. nov. 2010 07:41

Avdeling for petroleumsrett har lansert boka Petroleumsloven på 912 sider med oppdaterte kommentarer. Den forrige utgaven beskrev en helt annen virkelighet innen petroleumsnæringa.